Mẫu tờ khai đăng ký khai tử

0
258

Mẫu tờ khai đăng ký khai tử mới nhất được pháp luật quy định như thế nào là nội dung mà bạn nên tìm hiểu để việc đăng ký khai tử đạt kết quả tốt nhất.

Đa số mọi người đều biết, để đăng ký khai tử thì người đi đăng ký cần phải chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ cần thiết.

Thông thường, hồ sơ này sẽ gồm các loại giấy tờ sau:

  • Giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký khai tử;
  • Giấy báo tử/Giấy chứng tử;
  • Giấy tờ tùy thân của người chết;
  • Tờ khai đăng ký khai tử.

Như vậy, có thể thấy tờ khai đăng ký khai tử là một trong những giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ đăng ký khai tử.

Vậy câu hỏi đặt ra là mẫu tờ khai đăng ký khai tử mới nhất theo quy định của pháp luật như thế nào?

1. Mẫu tờ khai đăng ký khai tử

Để giúp các bạn hiểu rõ về mẫu tờ khai đăng ký khai tử, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các nội dung sau:

  • Quy định của pháp luật về mẫu tờ khai đăng ký khai tử;
  • Làm sao có thể có mẫu tờ khai đăng ký khai tử;
  • Hướng dẫn điền mẫu tờ khai đăng ký khai tử.

1.1. Quy định của pháp luật về mẫu tờ khai đăng ký khai tử

Điều 34, Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành quy định về mẫu tờ khai đăng ký khai tử như sau:


“Điều 34. Thủ tục đăng ký khai tử

1. Người có trách nhiệm đi đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Ngay sau khi nhận giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc khai tử đúng thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người đi khai tử ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người đi khai tử.

Công chức tư pháp – hộ tịch khóa thông tin hộ tịch của người chết trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.”


Như vậy, mẫu tờ khai đăng ký khai tử là giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ đăng ký khai tử.

Bài viết khác:  Thủ tục đăng ký khai tử cho người nước ngoài

1.2. Làm sao để có mẫu tờ khai đăng ký khai tử mới nhất

Theo quy định, khi đăng ký khai tử thì mẫu tờ khai phải là mẫu mới nhất, được ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP.

Người đăng ký khai tử có thể trực tiếp tới cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai tử để đề nghị cung cấp mẫu tờ khai này. Ngoài ra, người đăng ký khai tử cũng có thể chủ động tìm kiếm trên các phương tiện truyền thông và tải về.

Hoặc các bạn có thể tải tờ khai dưới đây.

3. TK đăng ký khai tử.

Kinh nghiệm cho thấy, tốt nhất các bạn nên tải tờ khai, điền đầy đủ thông tin cần thiết, in tờ khai, ký ghi rõ họ và tên. Cách làm này sẽ hạn chế những sai sót trong tờ khai, đặc biệt phù hợp với những bạn viết chữ xấu, khó đọc.

Mẫu tờ khai đăng ký khai tử
Mẫu tờ khai đăng ký khai tử

1.3. Hướng dẫn điền mẫu tờ khai đăng ký khai tử

  • Thông tin về cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai tử

Mục kính gửi:……….

Mục này, các bạn sẽ điền tên cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai tử. Cơ quan này được xác định như sau:

– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử. Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử.

Bài viết khác:  Đăng ký khai tử khi không có Giấy báo tử

– Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử cho người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài chết tại Việt Nam.

 

  • Thông tin về người yêu cầu khai tử

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …………………………………………………………

Nơi cư trú:

Giấy tờ tùy thân: (3)

Quan hệ với người đã chết:

Các mục nêu trên, người yêu cầu sẽ điền đầy đủ thông tin cá nhân và mối quan hệ với người đã chết.

  • Thông tin của người đã chết

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………….

Giới tính: …………………………Dân tộc:…………………………….. Quốc tịch: …………

Nơi cư trú cuối cùng: (2) …………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3) ……………………………………………………………………………..

Đã chết vào lúc: …………………………. giờ ……………  phút, ngày ………………  tháng ……………  năm ………………..

Nơi chết: …………………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân chết: ……………………..

Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử: (4)………………………………………… do         ….. cấp ngày ………  tháng ………  năm ……………..

Các mục nêu trên, người yêu cầu sẽ điền đầy đủ các thông tin cần thiết.

Lưu ý:

– Mục nơi cư trú: Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

– Mục giấy tờ tùy thân: Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

Bài viết khác:  Thủ tục đăng ký khai tử cho người nước ngoài

– Mục Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử: Nếu ghi theo Giấy báo tử, thì gạch cụm từ “Giấy tờ thay thế Giấy báo tử”; nếu ghi theo số Giấy tờ thay thế Giấy báo tử thì ghi rõ tên, số giấy tờ và gạch cụm từ “Giấy báo tử”; trường hợp không có thì mục này để trống.

Cuối cùng, người yêu cầu sẽ điền địa danh, ngày tháng năm, ký ghi rõ họ và tên.

2. Kết luận mẫu tờ khai đăng ký khai tử

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về mẫu tờ khai đăng ký khai tử mới nhất, theo quy định của pháp luật hộ tịch.

Thủ tục đăng ký khai tử được đánh giá là tương đối đơn giản và dễ dàng để công dân thực hiện. Ngoài ra, tâm lý nghĩa tử là nghĩa tận nên người dân sẽ được cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ để giải quyết việc đăng ký khai tử được kịp thời.

Có thể bạn có nhu cầu tìm hiểu: Thủ tục đăng ký khai sinh mới nhất