Mẫu tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài

0
153

Mẫu tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào?

Đa số các bạn đều biết, khi đăng ký kết hôn với người nước ngoài thì nam, nữ có thể thực hiện đăng ký tại một trong những cơ quan sau:

 • Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;
 • Cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà người nước ngoài có quốc tịch;
 • Cơ quan có thẩm quyền của quốc gia thứ ba.

Vậy vấn đề đặt ra là, nếu chỉ kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì quốc gia mà người nước ngoài có quốc tịch có công nhận quan hệ hôn nhân hay không và ngược lại, nếu chỉ kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì pháp luật Việt Nam có công nhận quan hệ hôn nhân này không.

Để giải quyết vấn đề trên, pháp luật của Việt Nam và các nước khác đều có quy định về thủ tục ghi chú kết hôn. Thủ tục này nôm na hiểu là việc công dân thông báo với cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà công dân có quốc tịch về việc đã đăng ký kết hôn tại nước ngoài.

Mặc dù, đây là thủ tục cực kỳ quan trọng nhưng trong thực tế rất ít bạn biết để thực hiện.

Theo quy định của pháp luật, trong thành phần hồ sơ ghi chú kết hôn với người nước ngoài phải có tờ khai ghi chú kết hôn.

Vậy mẫu tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài này được pháp luật quy định như thế nào?

1. Mẫu tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài

Để hiểu rõ về mẫu tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung sau:

 • Quy định của pháp luật về mẫu tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài;
 • Làm gì để có mẫu tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài;
 • Hướng dẫn điền tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài.

1.1. Quy định của pháp luật về mẫu tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài

Mẫu tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài được quy định tại Khoản 1, Điều 35, Nghị định 123/2015/NĐ-CP, áp dụng trong trường hợp ghi chú kết hôn tại UBND cấp huyện, nơi người Việt cư trú trong nước và tại Khoản 3, Điều 15 Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP áp dụng trong trường hợp ghi chú kết hôn tại cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài.

Bài viết khác:  Kết hôn ở nước ngoài có phải đăng ký tại Việt Nam không?

Chi tiết như sau:


Điều 35. Trình tự, thủ tục ghi chú kết hôn

1. Hồ sơ ghi chú kết hôn do một trong hai bên kết hôn nộp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 của Luật Hộ tịch, gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai theo mẫu quy định;

b) Bản sao Giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

c) Ngoài giấy tờ quy định tại Điểm a và b của Khoản này, nếu gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì còn phải nộp bản sao giấy tờ của cả hai bên nam, nữ quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này; nếu là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp trích lục về việc đã ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 của Nghị định này.

Điều 15. Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn

3. Hồ sơ ghi chú kết hôn gồm:

a) Tờ khai ghi chú kết hôn(theo mẫu quy định);

b) Bản sao giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.

c) Nếu công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp Trích lục ghi chú ly hôn.

…”


Như vậy, khi ghi chú kết hôn thì tờ khai ghi chú kết hôn theo mẫu mới nhất của pháp luật là giấy tờ trong thành phần hồ sơ ghi chú kết hôn.

Mẫu tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài mới nhất được quy định phải là tờ khai được ban hành kèm theo phụ lục, tại Thông tư 04/2020/TT-BTP.

1.2. Làm gì để có được mẫu tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài

Để có được mẫu tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài này, các bạn có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

 • Trực tiếp có mặt tại cơ quan có thẩm quyền đăng ký hộ tịch để đề nghị cung cấp mẫu tờ khai;
 • Chủ động tìm kiếm trên các phương tiện truyền thông trên mạng, tải tờ khai về máy tính và in ra.
Bài viết khác:  Có bắt buộc phải ghi chú kết hôn không?

Kinh nghiệm thực tế cho thấy, tốt nhất các bạn nên tìm kiếm trên mạng, sau đó tải về máy tính, điền đầy đủ tờ khai rồi in ra. Cách làm này sẽ giúp các bạn hạn chế những sai sót. Bởi lẽ, bao giờ chữ viết tay cũng khó nhìn hơn chữ viết được đánh máy. Do đó, công bộ, công chức khi giải quyết việc ghi chú kết hôn không gặp phải sai sót do không dịch được chữ viết của công dân.

Các bạn cũng có thể tải mẫu tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài dưới đây.

 Mẫu TK ghi chú kết hôn

Mẫu tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài
Mẫu tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài

1.2. Hướng dẫn điền mẫu tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài

Sau khi có được tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài, các bạn sẽ điền đầy đủ thông tin trong tờ khai, trước khi có mặt tại cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ.

Thông tin trong tờ khai sẽ bao gồm các nội dung sau:

 • Thông tin về cơ quan có thẩm quyền giải quyết ghi chú kết hôn với người nước ngoài;
 • Thông tin về người yêu cầu ghi chú kết hôn;
 • Thông tin về nhân thân của nam, nữ;
 • Thông tin về cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc kết hôn tại nước ngoài;
 • Cuối cùng, địa danh, ngày tháng năm.

Đây là nội dung mà chúng tôi đã trình bày chi tiết trong bài viết Hướng dẫn điền tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài.

Do đó, chúng tôi xin không trình bày lại để tránh trùng lặp nội dung. Phần nội dung tiếp theo, chúng tôi sẽ nêu ra một số lưu ý khi thực hiện ghi chú kết hôn.

1.3. Một số vấn đề cần lưu ý về mẫu tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài

 • Giấy tờ kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp

Giấy tờ kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp có thể không đầy đủ thông tin như Giấy chứng nhận kết hôn của Việt Nam. Điểm đặc thù này có nguyên nhân do hệ thống pháp luật của từng quốc gia. Thế nhưng, một số địa phương lại yêu cầu giấy tờ kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải đủ các thông tin như Giấy chứng nhận kết hôn.

Bài viết khác:  Ghi chú kết hôn với người Nhật Bản

Điều này dẫn tới việc công dân gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn. Thậm chí, cấp Giấy ghi chú kết hôn không đủ thông tin mà người yêu cầu khai trong tờ khai.

 • Không cần phải có mặt của người nước ngoài khi thực hiện thủ tục

Pháp luật về hộ tịch quy định, người Việt Nam có thể thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người nước ngoài mà không cần sự có mặt của người nước ngoài. Thậm chí, có thể ủy quyền cho người khác để thực hiện.

Thế nhưng, một số địa phương lại yêu cầu người nước ngoài phải có mặt khi thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn.

 • Chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự

Giấy tờ kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp cần được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc nguyên tắc có đi có lại.

2. Kết luận mẫu tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau dành thời gian để tìm hiểu về một trong những giấy tờ phải có trong hồ sơ ghi chú kết hôn với người nước ngoài. Đó chính là mẫu tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài.

Thủ tục ghi chú kết hôn cực kỳ quan trọng khi giúp pháp luật của Việt Nam và của quốc gia mà người nước ngoài có quốc tịch cùng công nhận quan hệ hôn nhân của hai bên nam, nữ. Thậm chí, một số quốc gia quy định Giấy trích lục kết hôn là một trong những giấy tờ bắt buộc phải có để bảo lãnh định cư.

Nếu không am hiểu thì bạn có thể ủy quyền cho chúng tôi thay mặt bạn ghi chú kết hôn. Tin rằng, với bề dầy kinh nghiệm, chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ bạn đạt kết quả tốt nhất.

Xem thêm: Thủ tục kết hôn với người nước ngoài