Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha con

0
197

Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha con mới nhất được pháp luật quy định như thế nào?

Đăng ký nhận cha con là một trong những thủ tục hành chính về hộ tịch. Thủ tục này giúp cha con được cơ quan có thẩm quyền xác định. Qua đó, xác lập quyền và nghĩa vụ của người cha với con và ngược lại.

Theo đó, người có yêu cầu nhận cha con sẽ chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ cần thiết. Khi đã có đủ giấy tờ cần thiết, người có yêu cầu nhận cha con sẽ có mặt tại cơ quan có thẩm quyền và nộp hồ sơ đăng ký nhận cha con.

Kết thúc quá trình nộp hồ sơ, người yêu cầu nhận cha con sẽ được cấp phiếu hẹn trả kết quả. Tới khi nhận được kết quả, người yêu cầu nhận cha con sẽ có mặt để nhận Quyết định nhận cha con.

Một trong những giấy tờ bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng ký nhận cha con là tờ khai đăng ký nhận cha con.

Vậy theo quy định thì mẫu tờ khai đăng ký nhận cha con này như thế nào?

1. Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha con

Để tìm hiểu rõ hơn về mẫu tờ khai đăng ký nhận cha con, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung chính sau:

 • Quy định của pháp luật về mẫu tờ khai đăng ký nhận cha con;
 • Làm gì để có mẫu tờ khai đăng ký nhận cha con;
 • Hướng dẫn điền mẫu tờ khai đăng ký nhận cha con.

1.1. Quy định của pháp luật về mẫu tờ khai đăng ký nhận cha con

Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha con được quy định tại Khoản 1, Điều 25, Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành, áp dụng cho trường hợp nhận cha con tại UBND cấp xã và Khoản 1, Điều 44, Luật Hộ tịch 2014 áp dụng cho trường hợp nhận cha con tại UBND cấp huyện. Chi tiết như sau:


“Điều 25. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.

Điều 44. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau thì người nước ngoài phải nộp thêm bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu để chứng minh về nhân thân.

…”


Như vậy, theo quy định của pháp luật thì tờ khai đăng ký nhận cha con theo mẫu mới nhất là giấy tờ phải có trong hồ sơ đăng ký nhận cha con.

Bài viết khác:  Nhận cha con trong một số trường hợp đặc biệt

Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha con mới nhất được ban hành tại phụ lục kèm Thông tư 04/2020/TT-BTP.

1.2. Làm gì để có mẫu tờ khai đăng ký nhận cha con

Để có được mẫu tờ khai đăng ký nhận cha con này, bạn có thể thực hiện theo 02 cách sau:

 • Trực tiếp tới cơ quan có thẩm quyền đăng ký hộ tịch đề nghị cấp tờ khai đăng ký nhận cha con;
 • Chủ động tìm kiếm trên các phương tiện tìm kiếm và tải về

Ngoài ra, bạn cũng có thể tải mẫu tờ khai đăng ký nhận cha con dưới đây.

Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha con.

Kinh nghiệm thực tế cho thấy, tốt nhất các bạn nên tải tờ khai từ trên mạng. Tiếp đó, các bạn sẽ điền đầy đủ thông tin trong tờ khai. Như vậy, sẽ hạn chế những thiếu sót trong quá trình đăng ký nhận cha con do điền tờ khai bằng tay, phù hợp với những bạn có chữ xấu, khó nhìn.

Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha con
Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha con

1.2. Hướng dẫn điền mẫu tờ khai đăng ký nhận cha con

Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha con gồm các thông tin sau:

 • Thông tin về cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận cha con
 • Thông tin về người yêu cầu nhận cha con
 • Ý kiến của người đang là mẹ hoặc cha.
 • Địa danh, ngày tháng năm, chữ ký của người yêu cầu.

Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn điền chi tiết mẫu tờ khai này.

 • Thông tin về cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận cha con

Mục kính gửi:…………………..

Bài viết khác:  Nhận cha con trong một số trường hợp đặc biệt

Mục này, bạn sẽ điền tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận cha con. Cơ quan này được xác định như sau:

– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con, áp dựng trong trường hợp nhận cha con không có yếu tố nước ngoài;

– Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài; giữa người nước ngoài với nhau mà một hoặc cả hai bên thường trú tại Việt Nam;

– Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài cùng cư trú ở nước ngoài.

 • Thông tin về người yêu cầu nhận cha con

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………………………..

Nơi cư trú: (2) ………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………

Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con: (4)……………………………………………………

Các mục nêu trên, ngươi có yêu cầu sẽ điền đầy đủ thông tin cá nhân và mối quan hệ với người nhận cha mẹ con.

Mục giấy tờ tùy thân ghi như sau: Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

Lưu ý: Phần quan hệ với người nhận cha/con chỉ khai trong trường hợp người khai không đồng thời là người nhận cha/mẹ/con.

Bài viết khác:  Nhận cha con trong một số trường hợp đặc biệt

Mực nơi cư trú ghi như sau: Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

 • Thông tin về người nhận và người được nhận cha con

Họ, chữ đệm, tên:…………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………….

Giới tính:………………..Dân tộc:……………………….Quốc tịch:………………………….

Nơi cư trú: (2)……………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)……………………………………….

……………………………….. của người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ……………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………….

Giới tính:…………………..Dân tộc:……………………………Quốc tịch:…………………………

Nơi cư trú: (2)…………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………

Các mục nêu trên, người có yêu cầu sẽ điền đầy đủ thông tin cá nhân của người nhận và người được nhận cha con.

 • Ý kiến của người đang là mẹ hoặc cha

Chỉ khai trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên hoặc người đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, ghi ý kiến của người cha nếu mẹ là người yêu cầu, ý kiến người mẹ nếu cha là người yêu cầu (trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự).

 • Địa danh, ngày tháng năm, chữ ký của người yêu cầu

Mục này, các bạn điền địa danh, điền ngày tháng năm nộp hồ sơ và ký tên.

2. Kết luận mẫu tờ khai đăng ký nhận cha con

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một trong những loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký nhận cha con. Đó là, mẫu tờ khai đăng ký nhận cha con.

Nhận cha con được đánh giá là một trong những thủ tục hành chính tương đối phức tạp. Đặc biệt, nếu nhận cha con trong trường hợp có tranh chấp thì việc nhận cha con cần được giải quyết tại Tòa án. Tất nhiên, thủ tục giải quyết tại Tòa án luôn cực kỳ phức tạp, cần sự tư vấn, hỗ trợ từ những đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm.

Rất mong được đồng hành cùng bạn!

Xem thêm: Thủ tục đăng ký khai sinh mới nhất