Mẫu tờ khai ghi chú kết hôn

0
157

Mẫu tờ khai ghi chú kết hôn mới nhất như thế nào là nội dung mà bạn nên tìm hiểu để việc ghi chú kết hôn đạt kết quả tốt nhất.

Ghi chú kết hôn là thủ tục hành chính nhằm giúp cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận quan hệ hôn nhân của nam, nữ đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Theo quy định, người có yêu cầu ghi chú kết hôn sẽ chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Giấy tờ tùy thân;
 • Bản sao giấy tờ kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;
 • Bản dịch giấy tờ nêu trên;
 • Tờ khai ghi chú kết hôn theo mẫu mới nhất.

Như vậy, tờ khai ghi chú kết hôn là giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ ghi chú kết hôn với người nước ngoài. Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền cũng sẽ dựa vào tờ khai ghi chú kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch các thông tin về nhân thân của người đi ghi chú kết hôn, thông tin về việc đã kết hôn tại nước ngoài.

Vậy mẫu tờ khai ghi chú kết hôn này theo quy định mới nhất của pháp luật như thế nào?

1. Mẫu tờ khai ghi chú kết hôn

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về mẫu tờ khai ghi chú kết hôn, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các nội dung sau:

 • Quy định của pháp luật về mẫu tờ khai ghi chú kết hôn;
 • Mẫu tờ khai ghi chú kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật;
 • Hướng dẫn điền tờ khai ghi chú kết hôn.

1.1. Quy định của pháp luật về tờ khai ghi chú kết hôn

Khoản 1, Điều 35, Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ ghi chú kết hôn như sau:


“Điều 35. Trình tự, thủ tục ghi chú kết hôn

1. Hồ sơ ghi chú kết hôn do một trong hai bên kết hôn nộp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 của Luật Hộ tịch, gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai theo mẫu quy định;

b) Bản sao Giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoàicấp;

c) Ngoài giấy tờ quy định tại Điểm a và b của Khoản này, nếu gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì còn phải nộp bản sao giấy tờ của cả hai bên nam, nữ quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này; nếu là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp trích lục về việc đã ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 của Nghị định này.

…”


Như vậy, tờ khai ghi chú kết hôn là giấy tờ phải có trong hồ sơ ghi chú kết hôn.

1.2. Mẫu tờ khai ghi chú kết hôn mới nhất theo quy định của pháp luật

Theo quy định của pháp luật về hộ tịch thì tờ khai ghi chú kết hôn phải là mẫu tờ khai được ban hành tại phụ lục kèm theo Thông tư 04/20202/TT-BTP.

Người có yêu cầu ghi chú kết hôn có thể có được tờ khai này theo các cách sau:

 • Trực tiếp có mặt tại cơ quan đăng ký hộ tịch đề nghị cung cấp tờ khai;
 • Chủ động tìm kiếm trên các phương tiện truyền thông, tải về máy tính và in ra.

Kinh nghiệm thực tế, các bạn nên chủ động tìm kiếm trên các phương tiện truyền thông, tải về, sau đó điền đầy đủ thông tin và in ra. Cuối cùng, các bạn chỉ việc ký ghi rõ họ và tên. Cách làm này sẽ giúp bạn hạn chế những sai sót trong tờ khai. Bởi lẽ, chữ viết bằng tay đôi khi khó nhìn, khó đọc, trong khi cơ quan có thẩm quyền đăng ký hộ tịch sẽ giải quyết ghi chú kết hôn theo thông tin trong tờ khai.

Vì vậy, với những bạn có chữ viết khó đọc thì có thể cán bộ giải quyết việc ghi chú kết hôn bị nhầm lẫn khi thực hiện ghi vào sổ hộ tịch.

Các bạn có thể tải mẫu tờ khai ghi chú kết hôn mới nhất tại đây.

Mẫu tờ khai ghi chú kết hôn
Mẫu tờ khai ghi chú kết hôn

1.3. Hướng dẫn điền mẫu tờ khai ghi chú kết hôn

Phần nội dung tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn điền chính xác, đầy đủ tờ khai này.

 • Thông tin về cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Mục Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………..

Mục này các bạn sẽ điền thông tin về cơ quan có thẩm quyền ghi chú kết hôn. Cơ quan này được xác định như sau:

 • UBND cấp huyện, nơi người Việt cư trú trong trường hợp người Việt cư trú trong nước;
 • Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại quốc gia mà người Việt cư trú, trường hợp người Việt cư trú tại nước ngoài.

Ví dụ:

– UBND quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

– Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

 • Thông tin về người yêu cầu ghi chú kết hôn

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………………………………………….

Nơi cư trú: (2) ……………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………

Các mục nêu trên, người yêu cầu sẽ điền đầy đủ thông tin cá nhân của mình. Nếu người yêu cầu là người đại diện theo ủy quyền thì cũng ghi thông tin của bản thân mình.

Lưu ý:

– Nơi cư trú được ghi như sau: Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

– Giấy tờ tùy thân ghi như sau: Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Căn cước công dân số 0123456789 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/01/2021).

 • Thông tin của vợ và chồng

Họ, chữ đệm, tên bên nữ: …………………………

………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………

Dân tộc: …………………. Quốc tịch: ……………….

Nơi cư trú: (2)……………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3) ……………………………………

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên bên nam: ……………………….

…………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………….  

Dân tộc: …………………. Quốc tịch: ……………….

Nơi cư trú: (2)……………………………………………..

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3) ……………………………………

…………………………………………………………………  

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

 

Các mục nêu trên, người yêu cầu sẽ điền đầy đủ thông tin cá nhân của vợ và chồng.

 • Thông tin về việc đã đăng ký kết hôn tại nước ngoài

Đã đăng ký kết hôn tại(4) …………………………………………………. số ……………….cấp ngày…….. tháng …… năm ………..

Mục này ghi như sau: Ghi tên cơ quan, tên quốc gia nước ngoài đã đăng ký kết hôn, tên loại giấy chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, số (nếu có) và ngày, tháng năm cấp giấy tờ đó. Ví dụ: Đăng ký kết hôn tại Cộng hòa Pháp, Giấy chứng nhận kết hôn số 0A3456 cấp ngày 08/3/2016.

Lưu ý: Một số quốc gia không cấp giấy chứng nhận kết hôn như Việt Nam do đó sẽ không có số giấy chứng nhận kết hôn.

Nếu không có số giấy tờ thì các bạn có thể bỏ qua, không cần điền mà chỉ cần ghi cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc kết hôn và ngày đăng ký kết hôn.

Ví dụ: Đăng ký kết hôn tại Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ngày 01/01/2021.

 • Thông tin về tình trạng hôn nhân trước khi kết hôn

Trước khi kết hôn lần này chưa từng kết hôn/đã từng kết hôn nhưng hôn nhân đã chấm dứt:…………………….

Mục này người yêu cầu điền như sau: Trường hợp chưa từng kết hôn thì ghi rõ “Chưa từng kết hôn”. Trường hợp đã từng kết hôn thì ghi rõ căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân. Nếu căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân là ly hôn thì ghi rõ hình thức văn bản ly hôn, ngày có hiệu lực, tên cơ quan cấp

Ví dụ:

Trước khi kết hôn lần này chưa từng kết hôn;

Trước khi kết hôn lần này đã từng kết hôn nhưng hôn nhân chấm dứt theo Quyết định số 01/2021/ST-HNGĐ, ngày 01/01/2021 của Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Sau cùng, người yêu cầu điền địa danh, ký ghi rõ họ và tên. Trường hợp có nhu cầu cấp bản sao trích lục ghi chú kết hôn thì tích vào ô “có” và điền số lượng bản sao mong muốn được cấp.

Tới đây, bạn đã biết về mẫu tờ khai ghi chú kết hôn và cách điền tờ khai này.

2. Kết luận mẫu tờ khai ghi chú kết hôn

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về mẫu tờ khai ghi chú kết hôn với người nước ngoài.

Thủ tục này được các bạn đánh giá không quá khó khăn để thực hiện. Thế nhưng, nhiều bạn không biết tới thủ tục này để thực hiện. Ngoài ra, cũng có một vài lý do nào đó dẫn tới các bạn gặp khó khăn khi tự thực hiện thủ tục này.

Trường hợp không am hiểu hoặc không muốn đi lại nhiều lần thì các bạn có thể ủy quyền cho đơn vị uy tín để thực hiện việc ghi chú kết hôn.

Tin rằng, với bề dầy kinh nghiệm của mình, chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ bạn đạt kết quả tốt nhất.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0988 619 259.

Xem thêm: Thủ tục kết hôn với người nước ngoài