Ngày đăng ký kết hôn là ngày nào?

0
1394

Ngày đăng ký kết hôn là ngày nào là câu hỏi được nhiều bạn quan tâm, tìm hiểu. Vậy theo bạn, ngày đăng ký kết hôn được pháp luật quy định như thế nào? 

Với quan hệ hôn giữa người Việt với người Việt cùng cư trú trong nước thì gần như ngày đăng ký kết hôn là ngày mà hai bên nam, nữ nộp hồ sơ. Nếu nộp hồ sơ sau 15h thì ngày đăng ký kết hôn có thể sang ngày hôm sau, nếu cơ quan đăng ký kết hôn không xử lý kịp.

Tuy nhiên, nếu đăng ký kết hôn giữa người Việt với người nước ngoài hoặc với người Việt nam định cư ở nước ngoài thì ngày đăng ký kết hôn sẽ có sự khác biệt. Bởi lẽ, thời hạn giải quyết việc đăng ký hôn là 15 ngày. Trong 15 ngày đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra điều kiệu kết hôn của hai bên nam, nữ. Nếu đủ điều kiện thì mới cấp Giấy chứng nhận kết hôn.

Vậy ngày đăng ký kết hôn là ngày nào? Có phải ngày nộp hồ sơ hay là ngày trả kết quả đăng ký kết hôn hay là ngày thực tiễn nam và nữ nhận Giấy chứng nhận kết hôn?

Trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu toàn bộ các vấn đề có liên quan tới câu hỏi ngày đăng ký kết hôn là ngày nào.

1. Giải đáp ngày đăng ký kết hôn là ngày nào

Điều 17, Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực pháp luật quy định như sau:


“Điều 17. Thẩm quyền đăng ký kết hôn và nội dung Giấy chứng nhận kết hôn

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn.

2. Giấy chứng nhận kết hôn phải có các thông tin sau đây:

a) Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; thông tin về giấy tờ chứng minh nhân thân của hai bên nam, nữ;

b) Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn;

c) Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và xác nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch.”


Như vậy, ngày đăng ký kết hôn là ngày được ghi trong Giấy chứng nhận kết hôn. Bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm được thông tin này, nếu cầm trong tay giấy tờ này. Thông tin này ngay dưới dòng thông tin: Nơi đăng ký kết hôn và trên vị trí mà hai bên nam, nữ ký.

Vậy câu hỏi là ngày đăng ký kết hôn là ngày nộp hồ sơ hay là ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký kết hôn ghi trong phiếu hẹn trả kết quả hay là ngày nhận kết quả thực tế của cặp đôi?

1.1. Trường hợp đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã, phường

Điều 18, Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành quy định về thủ tục đăng ký kết hôn như sau:


“Điều 18. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn.

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.


Như vậy, nếu đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Giấy chứng nhận kết hôn được cấp ngay trong ngày. Do đó, ngày đăng ký kết hôn sẽ là ngày nộp hồ sơ đăng ký kết hôn. Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký kết hôn sau 15h thì có thể trả kết quả sang ngày hôm sau và ngày trả kết quả sẽ là ngày đăng ký kết hôn.

Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày. Ngày cặp đôi nhận Giấy chứng nhận kết hôn sẽ là ngày đăng ký kết hôn.

1.2. Trường hợp đăng ký kết hôn tại UBND cấp quận, huyện

Điều 38, Luật Hộ tịch 2014 quy định về thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND cấp huyện như sau:


“Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

3. Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

4. Chính phủ quy định bổ sung giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, việc phỏng vấn, xác minh mục đích kết hôn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn; thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.”


Như vậy, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh điều kiện kết hôn.

Sau đó, hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân để đăng ký kết hôn. Công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Như vậy, Luật Hộ tịch cũng không quy định cụ thể về ngày đăng ký kết hôn. Thông thường, ngày đăng ký kết hôn sẽ là ngày mà nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch.

Ngày đăng ký kết hôn là ngày nào?
Ngày đăng ký kết hôn là ngày nào?

1.3. Ngày đăng ký kết hôn là ngày nào trong trường hợp đăng ký kết hôn lại

Theo quy định tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì ngày đăng ký kết hôn trong trường hợp này được xác định như sau:

Nếu Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch còn xác định được thông tin về ngày đăng ký trước đây thì quan hệ hôn nhân được công nhận từ ngày đăng ký đó. Trường hợp không xác định được ngày, tháng đăng ký kết hôn trước đây thì quan hệ hôn nhân được công nhận từ ngày 01 tháng 01 của năm đăng ký kết hôn trước đây.

Tới đây, bạn đã được tìm hiểu và giải đáp toàn bộ vấn đề có liên quan tới câu hỏi ngày đăng ký kết hôn là ngày nào.

2. Kết luận ngày đăng ký kết hôn là ngày nào

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật thì chúng tôi đã cùng bạn tìm hiểu và giải đáp xong câu hỏi ngày đăng ký kết hôn là ngày nào.

Thực tế, đây là nội dung mà nhiều bạn băn khoăn, muốn tìm hiểu. Thế nhưng, đây cũng không phải nội dung quá quan trọng đối với các bạn. Nội dung mà nhiều bạn tìm hiểu vẫn là giấy tờ đăng ký kết hôn và quy trình thực hiện. Tuy nhiên, trong một số trường hợp các bạn lại quan tâm tới ngày đăng ký kết hôn là ngày nào. Bởi lẽ, các bạn muốn tính toán thời gian nhận kết quả đăng ký kết hôn cho phù hợp. Thậm chí, có nhiều bạn muốn ngày đăng ký kết hôn là ngày tốt, ngày hoàng đạo để cuộc sống hôn nhân của vợ chồng được thuận buồm xuôi gió.

Mọi chi tiết cần giải đáp vui lòng để lại tin nhắn bình luận cuối bài viết.

Rất vui được giải đáp ngày đăng ký kết hôn là ngày nào cho bạn!

Trân trọng cảm ơn!

Có thể bạn quan tâm: Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài mới nhất