Người đồng giới có đăng ký kết hôn được không?

0
144

Liệu rằng, theo quy định của pháp luật thì người đồng giới có đăng ký kết hôn được không?

Người đồng giới hay còn gọi là người cùng giới tính là thuật ngữ dùng để chỉ những người cùng giới tính nhưng lại phát sinh tình yêu như tình cảm nam, nữ.

Thời gian trước đây, xã hội có sự phân biệt rất lớn đối với người đồng giới. Sau này, qua công tác tuyên truyền, nhận thức xã hội đã hiểu và cảm thông đối với những người cùng giới. Giờ đây, mọi người đã có cái nhìn thiện cảm với những người cùng giới và chấp nhận họ là một phần của xã hội mà không kỳ thị, phân biệt đối xử.

Thậm chí, một số quốc gia trên thế giới còn công nhận quan hệ hôn nhân giữa những người cùng giới.

Vậy câu hỏi đặt ra là pháp luật Việt Nam có cho phép người cùng giới đăng ký kết hôn với nhau không?

Trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu toàn bộ những nội dung có liên quan tới người đồng giới có đăng ký kết hôn được không.

1. Giải đáp người đồng giới có đăng ký kết hôn được không

Để giúp các bạn hiểu rõ, hiểu đúng về người đồng giới có đăng ký kết hôn được không, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung sau:

  • Quy định của pháp luật về người đồng giới có đăng ký kết hôn được không?;
  • Người đồng giới kết hôn tại nước ngoài có được công nhận tại Việt Nam không?.

Dựa trên kết quả tìm hiểu những nội dung nêu trên, chúng ta sẽ có giải đáp cho câu hỏi người đồng giới có đăng ký kết hôn được không.

Người đồng giới có đăng ký kết hôn được không? | ảnh minh họa
Người đồng giới có đăng ký kết hôn được không? | ảnh minh họa

1.1. Quy định của pháp luật người đồng giới có đăng ký kết hôn được không

Khoản 2, Điều 8, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 đang có hiệu lực thi hành có quy định về hôn nhân đồng giới như sau:


Điều 8. Điều kiện kết hôn

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính


Như vậy, pháp luật Việt Nam không công nhận quan hệ hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Chính vì không công nhận quan hệ hôn nhân nên chắc chắn cặp đôi đồng tính sẽ không thể thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Ngoài ra, Khoản 5, Điều 14, Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định về thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân để đăng ký kết hôn cũng quy định không cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân với mục đích để kết hôn với người cùng giới. Chi tiết như sau:


Điều 12. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

5. Trường hợp yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânđể kết hôn với người cùng giới tính hoặc kết hôn với người nước ngoài tại Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết.


Như vậy, pháp luật về hôn nhân và gia đình, cũng như pháp luật về hộ tịch của Việt Nam đều quy định người cùng giới không thể đăng ký kết hôn với nhau.

Tới đây, bạn đã biết pháp luật quy định như thế nào về người đồng giới có đăng ký kết hôn được không.

1.2. Người đồng giới kết hôn tại nước ngoài có được công nhận tại Việt Nam không?

Pháp luật Việt Nam không công nhận hôn nhân đồng giới. Tuy nhiên, một số quốc gia trên thế giới lại công nhận quan hệ hôn nhân đồng giới và cho phép kết hôn giữa những người đồng giới với nhau.

Vậy câu hỏi đặt ra là nếu người đồng giới kết hôn tại nước ngoài thì có hợp pháp tại Việt Nam không?

Với trường hợp kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì công dân cần phải thực hiện thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành. Chi tiết như sau:


“Điều 3. Nội dung đăng ký hộ tịch

3. Ghi vào Sổ hộ tịch sự kiện khai sinh; kết hôn; ly hôn; hủy việc kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

…”


Tuy nhiên, Điều 34, Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 2014 có quy định việc kết hôn được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài chỉ được ghi vào Sổ hộ tịch nếu tại thời điểm kết hôn, các bên đáp ứng đủ điều kiện kết hôn và không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam. Chi tiết như sau:


“Điều 34. Điều kiện ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

1. Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài được ghi vào Sổ hộ tịch nếu tại thời điểm kết hôn, các bên đáp ứng đủ điều kiện kết hôn và không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam.

2. Nếu vào thời điểm đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, việc kết hôn không đáp ứng điều kiện kết hôn, nhưng không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, nhưng vào thời điểm yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, hậu quả đã được khắc phục hoặc việc ghi chú kết hôn là nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam và trẻ em, thì việc kết hôn cũng được ghi vào Sổ hộ tịch.”


Trong khi đó, điều kiện kết hôn của pháp luật Việt Nam lại không công nhận quan hệ hôn nhân đồng giới.

Chính vì vậy, kể cả trong trường hợp người đồng giới kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì cũng không hợp pháp tại Việt Nam.

Thêm vào đó, để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì bạn phải cung cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là độc thân. Trong khi đó, pháp luật Việt Nam có quy định cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn giữa những người đồng giới. Do đó, dù có muốn kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì người đồng giới cũng không có cách nào để chuẩn bị được giấy tờ cần thiết.

Tới đây, bạn đã có giải đáp người đồng giới có đăng ký kết hôn được không.

2. Kết luận người đồng giới có đăng ký kết hôn được không

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật thì chúng tôi đã giải đáp cho bạn câu hỏi người đồng giới có đăng ký kết hôn được không.

Pháp luật hiện hành của Việt Nam chưa công nhận hôn nhân đồng giới. Do đó, người đồng giới chưa thể đăng ký kết hôn tại thời điểm này. Thậm chí, cho dù có đăng ký kết hôn với người cùng giới tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì cũng không được pháp luật Việt Nam công nhận. Đồng thời, người đồng giới cũng không thể xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài tại nước ngoài.

Muốn đăng ký kết hôn thì một trong hai bên sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển đổi giới tính. Luật Chuyển đổi giới tính cũng đang ở giai đoạn dự thảo, lấy ý kiến và có thể được thông qua trong thời gian tới. Khi Luật Chuyển đổi giới tính được thông qua thì bài toán về người đồng giới có đăng ký kết hôn được không đã có lời giải đáp và mở ra cơ hội để người đồng giới được chung sống với nhau hợp pháp.

Rất vui được tư vấn người đồng giới có đăng ký kết hôn được không cho bạn.

Mọi chi tiết vui lòng xem thêm: Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

Video hướng dẫn Thủ tục kết hôn với người nước ngoài mới nhất