Thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024

0
57

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024 được cặp đôi nam, nữ thực hiện như thế nào là nội dung mà các bạn cần tìm hiểu để việc đăng ký kết hôn đạt kết quả tốt nhất.

Là đơn vị có hơn chục năm trong lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ thực hiện thủ tục kết hôn với người nước ngoài, chúng tôi đã có nhiều bài viết hướng dẫn các bạn đăng ký kết hôn với người nước ngoài.

Trong các bài viết đó, chúng tôi đã giúp các bạn thực hiện toàn bộ những công việc phải làm khi kết hôn với người nước ngoài như: Lựa chọn co quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn, chuẩn bị giấy tờ cần thiết, thực hiện quy trình đăng ký kết hôn, ghi chú kết hôn và bảo lãnh định cư.

Tuy nhiên, các quy định của pháp luật có thể có sự thay đổi dẫn tới thủ tục kết hôn với người nước ngoài có thể cũng đã có sự điều chỉnh, cần phải được cập nhật thường xuyên, liên tục.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024 cho các bạn.

1. Tư vấn thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024 gồm những nội dung sau:

 • Lựa chọn cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn với người nước ngoài 2024;
 • Chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024;
 • Thực hiện quy trình thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024;
 • Ghi chú kết hôn với người nước ngoài 2024.

1.1. Lựa chọn cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn với người nước ngoài 2024

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn với người nước ngoài 2024 được xác định bao gồm những cơ quan sau:

 • UBND cấp huyện, nơi người Việt Nam cư trú trong nước;
 • Cơ quan đại diện của Việt Nam nơi người Việt cư trú tại nước ngoài;
 • Cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà người nước ngoài có quốc tịch;
 • Cơ quan có thẩm quyền của quốc gia thứ ba.

Đó là về lý thuyết, còn trong thực tiễn các bạn thường lựa chọn thực hiện thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024 tại một trong những cơ quan sau:

 • UBND cấp huyện, nơi người Việt cư trú trong nước;
 • Cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà người nước ngoài có quốc tịch.

Kinh nghiệm cho thấy, việc lựa chọn cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn với người nước ngoài được xác định như sau:

 • Lựa chọn theo nơi mà cặp đôi đang cư trú

Nếu cả hai đang cùng cư trú tại một quốc gia thì nên kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đó. Bởi lẽ, cả hai sẽ dễ dàng hơn khi chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và cùng nhau thực hiện thủ tục kết hôn so với việc kết hôn tại các cơ quan có thẩm quyền khác.

Ngoại lệ, nếu bạn kết hôn với người Đài Loan thì chỉ có thể thực hiện tại UBND cấp huyện, nơi người Việt cư trú tại Việt Nam, trừ trường hợp người Việt Nam được phép thường trú tại Đài Loan.

 • Lựa chọn theo mức độ khó dễ của thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024

Ngoài việc lựa chọn cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn theo nơi mà cặp đôi đang cư trú thì các bạn còn phải lựa chọn theo mức độ khó dễ của thủ tục đăng ký kết hôn.

Bài viết khác:  Đăng ký kết hôn với người nước ngoài mới nhất

Theo đó, các bạn còn phải đánh giá, so sánh xem thủ tục kết hôn với người nước ngoài tại từng cơ quan và cuối cùng sẽ lựa chọn cơ quan có thẩm quyền mà việc thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn dễ dàng hơn và ít gặp vướng mắc.

Ví dụ: Đăng ký kết hôn với người Nhật Bản tại cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản có thể thực hiện mà không cần có mặt của người Việt. Do đó, chỉ cần người Việt chuẩn bị giấy tờ và gửi sang Nhật Bản là người Nhật có thể đăng ký kết hôn. Vì vậy, các bạn nên lựa chọn kết hôn với người Nhật Bản tại cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản.

Tới đây, bạn đã biết lựa chọn cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024.

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024
Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024

1.2. Chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024

Khi đã lựa chọn được cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn với người nước ngoài thì cặp đôi sẽ chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024.

1.2.1. Hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam

Nếu lựa chọn thực hiện thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024 tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì cặp đôi sẽ chuẩn bị giấy tờ theo quy định tại:

 • Điều 10, Khoản 1 Điều 38, Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành, được hướng dẫn bởi Khoản 3, Điều 2, Điều 30, Nghị định 123/2015/NĐ-CP, nếu lựa chọn đăng ký kết hôn tại UBND cấp huyện, nơi người Việt cư trú trong nước;
 • Khoản 2, Điều 7, Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP, nếu lựa chọn đăng ký kết hôn tại cơ quan đại diện tại quốc gia mà người Việt Nam cư trú.

Đó là quy định của pháp luật, còn trong thực tiễn, cặp đôi sẽ chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024 gồm những giấy tờ sau:

a) Người Việt Nam cần chuẩn bị
 • Căn cước công dân hoặc chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng;
 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký kết hôn của cơ quan tiếp nhận;
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là độc thân. Giấy tờ này do UBND cấp xã nơi người Việt thường trú cấp, có mục đích để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;
 • Giấy khám sức khỏe kết hôn với người nước ngoài, có khám sức khỏe tâm thần và nên có kết luận đủ sức khỏe kết hôn;
 • Văn bản của đơn vị nơi người Việt đang công tác cho phép kết hôn với người nước ngoài, nếu người Việt đang là cán bộ, công chức, viên chức hoặc người làm việc trong lực lượng vũ trang;
 • Tờ khai đăng ký kết hôn với người nước ngoài theo mẫu mới nhất (tải tờ khai đăng ký kết hôn tại đây).
b) Người nước ngoài cần chuẩn bị các giấy tờ
 • Hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà người nước ngoài có quốc tịch cấp, còn hạn sử dụng;
 • Thị thực hoặc giấy tờ khác cho phép người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, nếu lựa chọn kết hôn tại Việt Nam;
 • Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là độc thân, do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà người nước ngoài có quốc tịch cấp;
 • Giấy tờ chứng minh địa chỉ cư trú tại nước ngoài của người nước ngoài;
 • Giấy khám sức khỏe kết hôn có khám sức khỏe về tâm thần và nên có kết luận đủ sức khỏe kết hôn.
Bài viết khác:  Cần làm gì để kết hôn với người nước ngoài?

Lưu ý:

 • Chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ do nước ngoài cấp

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

Đây là thủ tục để xác nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ của người nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp là đúng.

Chi tiết về chứng nhận và hợp pháp hóa lãnh sự, mời bạn xem thêm: Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ.

 • Dịch thuật giấy tờ bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, có công chứng/chứng thực bản dịch

Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài cần phải được dịch thuật sang tiếng Việt, có công chứng/chứng thực bản dịch.

1.2.2. Hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Nếu lựa chọn thực hiện thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024 tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì các bạn cần làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Người nước ngoài liên hệ với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài để được hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ đăng ký kết hôn với người Việt Nam;
 • Bước 2: Cặp đôi cùng trao đổi, thống nhất, hỗ trợ nhau chuẩn bị từng loại giấy tờ theo quy định;
 • Bước 3: Cặp đôi hoàn thiện thành hồ sơ đăng ký kết hôn theo đúng quy định.

Lưu ý: Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phải được chứng nhận và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy đinh, trừ trường hợp được miễn.

Tới đây, bạn đã biết chuẩn bị giấy tờ để thực hiện thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024 tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Chuẩn bị giấy tờ để thực hiện thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024
Chuẩn bị giấy tờ để thực hiện thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024

1.3. Thực hiện quy trình thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024

Dù đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan nào thẩm quyền nào đi chăng nữa thì quy trình thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024 sẽ gồm 02 bước như sau:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Bước này, cả hai sẽ cùng có mặt tại cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn, xuất trình giấy tờ tùy thân và nộp toàn bộ hồ sơ đăng ký kết hôn. Với những quốc gia cho phép kết hôn vắng mặt người Việt thì người Viết sẽ gửi giấy tờ sang nước ngoài để người nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký kết hôn mà không cần sự có mặt của người Việt Nam.

Tại cơ quan có thẩm quyền, chuyên viên sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu các giấy tờ đã đúng và đủ thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Ngược lại, nếu giấy tờ có thiếu sót thì thông báo để người đi đăng ký kết hôn khắc phục, hoàn thiện lại hồ sơ.

Thời hạn giải quyết thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024 tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam là 15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Còn với một số quốc gia thì thời hạn này có thể khác nhau. Ví dụ: Trung Quốc sẽ giải quyết ngay trong ngày làm việc, Nhật Bản và Hàn Quốc thì khoảng 7 tới 10 ngày.

 • Bước 2: Nhận kết quả thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024
Bài viết khác:  Đăng ký kết hôn với người nước ngoài ở đâu?

Nếu đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì tới lịch trả kết quả, cặp đôi sẽ cùng có mặt để ký và nhận Giấy chứng nhận kết hôn. Còn trường hợp đăng ký kết hôn tại nước ngoài thì các bạn sẽ thực hiện theo quy định của quốc gia đó. Có trường hợp sẽ không có giấy kết hôn mà chỉ có nhập thông tin của người Việt và hộ khẩu của người nước ngoài như kết hôn tại Hàn Quốc hoặc Nhật Bản.

Tới đây, các bạn đã hoàn tất thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024 tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà người nước ngoài có quốc tịch.

1.4. Ghi chú kết hôn với người nước ngoài

Sau khi đã hoàn tất việc đăng ký kết hôn tại một trong hai cơ quan có thẩm quyền nêu trên, các bạn phải thực hiện ghi chú kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của quốc gia còn lại.

Ví dụ: Đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại UBND cấp huyện của Việt Nam thì người nước ngoài phải ghi chú kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà họ có quốc tịch.

Ngược lại, nếu đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà người nước ngoài có quốc tịch thì người Việt Nam sẽ thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn với người nước ngoài.

Chi tiết về ghi chú kết hôn mời bạn xem thêm: Thủ tục ghi chú kết hôn với người nước ngoài.

Ghi chú kết hôn là tiền đề để người nước ngoài bảo lãnh định cư cho người Việt Nam hoặc ngược lại người Việt bảo lãnh định cư tại Việt Nam cho người nước ngoài.

Tới đây, bạn đã tìm hiểu toàn bộ những vấn đề có liên quan tới thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024.

Ghi chú kết hôn | Thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024
Ghi chú kết hôn | Thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024

2. Kết luận thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng tôi đã cùng bạn tìm hiểu toàn bộ những vấn đề có liên quan tới thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024.

Theo đánh giá của nhiều bạn thì thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024 vẫn là một trong những thủ tục hành chính phức tạp, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi thực hiện. Đặc biệt, với những bạn kết hôn lần đầu, chưa có kinh nghiệm thì việc đăng ký kết hôn còn trở lên khó khăn hơn.

Nếu không am hiểu, không có nhiều thời gian đi lại thì bạn nên sử dụng dịch vụ hỗ trợ thực hiện thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2024.

Tin rằng, hơn chục năm trong lĩnh vực, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn đăng ký kết hôn với người nước ngoài đạt kết quả tốt nhất, trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký kết hôn với người nước ngoài mới nhất