Ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

0
181

Ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được pháp luật quy định như thế nào là nội dung mà bạn nên tìm hiểu để việc xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhận đạt kết quả tốt nhất.

Chắc rằng, đa số mọi người đều biết để đăng ký kết hôn thì nam và nữ phải đang trong tình trạng hôn nhân là độc thân. Tình trạng hôn nhân độc thân phải được thể hiện qua văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì văn bản này có tên gọi Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do một trong những cơ quan có thẩm quyền sau cấp:

 • UBND cấp xã, nơi người Việt thường trú trong nước;
 • Cơ quan đại diện của Việt Nam tại quốc gia mà người Việt đang cư trú, sinh sống, học tập và làm việc.

Để có được giấy tờ này, người đề nghị sẽ phải chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết. Tiếp đó, sẽ có mặt tại cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ và nhận Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Thế nhưng, có không ít trường hợp vì những lý do nhất định mà các bạn không thể tự mình xin giấy tờ này hoặc đã tới cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp giấy tờ này nhưng bị từ chối và mong muốn ủy quyền cho người khác thực hiện.

Vậy pháp luật quy định như thế nào về ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và phải làm như thế nào?

Trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu toàn bộ những nội dung có liên quan tới ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

1. Ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Để hiểu rõ, hiểu đúng về ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung sau:

 • Quy định của pháp luật về ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
 • Thực hiện ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Dựa trên kết quả tìm hiểu những nội dung nêu trên, chúng ta sẽ có kết luận về ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

1.1. Quy định của pháp luật về ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Việc ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được quy định tại khoản 2, Điều 6, Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành như sau:


Điều 6. Quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân

2. Trường hợp kết hôn, nhận cha, mẹ, con thì các bên phải trực tiếp thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

Đối với các việc đăng ký hộ tịch khác hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thì người có yêu cầu trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc ủy quyền.


Và theo hướng dẫn tới khoản 1, Điều 2, Thông tư 04/2020/TT-BTP thì việc ủy quyền xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được quy định chi tiết như sau:

Bài viết khác:  Xin giấy độc thân để kết hôn

Điều 2. Việc ủy quyền đăng ký hộ tịch

1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 Luật hộ tịch(sau đây gọi là yêu cầu đăng ký hộ tịch) được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay; trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con thì không được ủy quyền cho người khác thực hiện, nhưng một bên có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền, không phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại.

Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.


Đối chiếu với những quy định nêu trên, người có nhu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân CÓ THỂ ủy quyền cho người khác để thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy tờ này tại cơ quan có thẩm quyền.

Văn bản ủy quyền phải được chứng thực chữ ký, trừ trường hợp ủy quyền cho ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân | Ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân | Ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1.2. Thực hiện ủy quyền xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Để ủy quyền cho người khác xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, người có nhu cầu sẽ thực hiện ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo các bước sau:

 • Bước 1: Hoàn thiện giấy ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Người có nhu cầu sẽ soạn văn bản ủy quyền gồm những nội dung cơ bản sau:

– Thông tin nhân thân của người ủy quyền;

– Thông tin nhân thân của người nhận ủy quyền;

– Căn cứ ủy quyền;

– Nội dung ủy quyền: Phần này người ủy quyền phải ghi rõ các thông tin về mục đích sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp mục đích để đăng ký kết hôn thì cần ghi rõ thông tin nhân thân của người dự định kết hôn và nơi dự định sẽ đăng ký kết hôn.

Ví dụ: Thay mặt và đại diện cho Bên A để thực hiện thủ tục xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Bên A với mục đích đăng ký kết hôn với anh Nguyễn Văn B, sinh ngày 01/01/1990, quốc tịch Việt Nam, Căn cước công dân số 0xxxxx do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/01/2023, đăng ký kết hôn tại UBND xã C, huyện D, tỉnh E.

Bài viết khác:  Giấy tờ cần chuẩn bị khi xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

– Nơi sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Mục này phải ghi nơi dự định sẽ sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như: Đăng ký kết hôn tại UBND xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc tại Trung Quốc.

– Thông tin về cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: UBND xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

– Cam đoan về việc ủy quyền này không có thù lao, không có liên quan tới chuyển quyền sử dụng đất.

 • Bước 2: Chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Nếu ủy quyền cho người khác không phải ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người có nhu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sẽ tới UBND cấp xã nơi gần nhất hoặc Văn phòng công chứng nơi thuận tiện nhất để đề nghị chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền.

Bạn lưu ý, nếu là giấy ủy quyền thì chỉ cần người ủy quyền thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký mà không cần phải có mặt của cả bên nhận ủy quyền. Còn nếu là hợp đồng ủy quyền thì bắt buộc cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền phải cùng có mặt tại cơ quan có thẩm quyền để được chứng thực hoặc công chứng hợp đồng ủy quyền.

 • Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Khi đã nhận được giấy ủy quyền, người nhận ủy quyền sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ này gồm:

– Tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu mới nhất (tải tại đây);

– Bản sao Căn cước công dân/hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền;

– Văn bản ủy quyền xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

– Giấy tờ ly hôn/trích lục khai tử của người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó nhưng không sử dụng;

– Trong một số trường hợp, cần phải có văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

 • Bước 4: Nộp hồ sơ và nhận kết quả ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Người nhận ủy quyền sẽ có mặt tại cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Nếu hồ sơ đúng và đủ, người nhận ủy quyền sẽ được tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Thời hạn giải quyết cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn xác minh là 20 ngày, tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền gửi văn bản đề nghị xác minh. Kết thúc thời hạn trên, cơ quan có thẩm quyền cho phép người có nhu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cam đoan.

Bài viết khác:  Đơn xin xác nhận tình trạng hôn nhân

Tới đây, chúng ta đã hiểu rõ về ủy quyền xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

2. Kết luận ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Như vậy, dựa trên các quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một trong những nội dung được rất nhiều bạn quan tâm, đó là ủy quyền xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trong thực tế, thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không có gì quá khó để thực hiện. Thế nhưng, nếu bạn đã từng thường trú tại nhiều địa phương hoặc có thời gian sinh sống tại nước ngoài hoặc đã từng cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho mục đích kết hôn thì việc xin cấp giấy tờ này lại trở lên phức tạp. Có nhiều trường hợp không thể chứng minh tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú trước đó.

Làm gì để ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đạt kết quả tốt nhất?

Để ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đạt kết quả tốt nhất, bạn nên làm những việc sau:

 • Tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật về ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
 • Tham khảo kinh nghiệm từ những bạn đã ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
 • Chuẩn bị đúng, đủ hồ sơ ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
 • Thực hiện đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định của pháp luật;
 • Sử dụng dịch vụ ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của đơn vị uy tín, nếu không am hiểu, không có nhiều thời gian đi lại.

Giải pháp trong những trường hợp các bạn không am hiểu, ngại thực hiện thủ tục hành chính hoặc bị từ chối cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là các bạn có thể ủy quyền cho chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực để được hỗ trợ.

Tin rằng, với bề dầy kinh nghiệm của mình, chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ bạn ủy quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đạt kết quả tốt nhất.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0988 619 259.

Xem thêm: Thủ tục kết hôn với người nước ngoài