Anh chị em xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau

0
82

Pháp luật quy định như thế nào về anh chị em xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau?

Chắc rằng, đa số các bạn đều biết một trong những điều kiện kết hôn là nam, nữ phải độc thân tại thời điểm đăng ký.

Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân là độc thân có tên gọi Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, do UBND cấp xã nơi thường trú của người Việt cư trú trong nước cấp hoặc cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài cấp, đối với trường hợp người Việt Nam cư trú tại nước ngoài.

Quy trình chung để xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gồm 02 bước:

  • Bước 1: Có mặt để nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
  • Bước 2: Có mặt để nhận kết quả.

Trong thực tiễn, có trường hợp người có nhu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không thể tự mình thực hiện thủ tục này và muốn nhờ anh chị em làm thay. Ví dụ: Đang học tập tại nước ngoài muốn xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại Việt Nam. Đang làm việc tại tỉnh Bình Dương nhưng hộ khẩu tại Lào Cai.

Vậy pháp luật quy định như thế nào về anh chị em xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau?

1. Tư vấn anh chị em xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau

Để tìm hiểu rõ hơn về anh chị em xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung sau:

  • Quy định của pháp luật về anh chị em xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau;
  • Thực tiễn anh chị em xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau;
  • Làm gì để anh chị em xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau.

1.1. Quy định của pháp luật về anh chị em xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau

Anh chị em xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau được quy định tại Khoản 2, Điều 6, Luật Hộ tịch 2014, được hướng dẫn bởi Điều 2, Thông tư 04/2020/TT-BTP. Chi tiết như sau:


“Điều 6. Quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân

2. Trường hợp kết hôn, nhận cha, mẹ, con thì các bên phải trực tiếp thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

Đối với các việc đăng ký hộ tịch khác hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thì người có yêu cầu trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc ủy quyền.

Điều 2. Việc ủy quyền đăng ký hộ tịch

1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 Luật hộ tịch (sau đây gọi là yêu cầu đăng ký hộ tịch) được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay; trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con thì không được ủy quyền cho người khác thực hiện, nhưng một bên có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền, không phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại.

Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

2. Trường hợp người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em là ông, bà, người thân thích khác theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật hộ tịch thì không phải có văn bản ủy quyền của cha, mẹ trẻ em, nhưng phải thống nhất với cha, mẹ trẻ em về các nội dung khai sinh.”


Như vậy, đối chiếu với quy định nêu trên thì pháp luật về hộ tịch cho phép anh chị em xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau. Tuy nhiên, anh chị em phải là anh chị em ruột và phải có văn bản ủy quyền không cần chứng thực.

Bài viết khác:  Thời hạn của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tới đây, bạn đã biết quy định của pháp luật về  anh chị em xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau.

Anh chị em xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau
Anh chị em xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau

1.2. Thực tiễn anh chị em xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau

Trong thực tiễn, bố mẹ xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho con phổ biến hơn anh chị em xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau.

Đồng thời, hầu hết các địa phương cũng tạo điều kiện để bố mẹ có thể xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho con. Theo đó, bố mẹ chỉ cần có mặt tại UBND cấp xã là công chức tư pháp – hộ tịch sẽ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho con và được tiếp nhận giải quyết.

Các trường hợp anh chị em xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thường là trường hợp bố mẹ đã cao tuổi, không am hiểu và thực hiện các thủ tục hành chính.

1.3. Làm gì để anh chị em xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau

Để anh chị em xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau, các bạn cần làm theo quy trình gồm có 3 bước sau:

  • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
  • Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
  • Bước 3: Nhận kết quả thủ tục đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Bài viết khác:  Xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

a) Chuẩn bị hồ sơ

Kinh nghiệm cho thấy, hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho anh chị em gồm có:

– Tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu mới nhất;

– Giấy tờ tùy thân của người đề nghị;

– Giấy tờ tùy thân của người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

– Văn bản ủy quyền xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

– Giấy khai sinh của người đề nghị và người được Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để chứng minh quan hệ anh chị em ruột;

– Giấy tờ ly hôn/trích lục khai tử, nếu người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng kết hôn;

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó;

– Văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân.

– Một số giấy tờ có thể phải cung cấp: Giấy tờ tùy thân của người dự định sẽ đăng ký kết hôn.

Lưu ý: Văn bản ủy quyền phải có nêu rõ mục đích và nơi sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Ví dụ: Để đăng ký kết hôn với anh Park Han Ung, sinh ngày 01/10/1991, quốc tịch Hàn Quốc, hộ chiếu số P12334, do cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc cấp ngày 01/01/2018, đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc tại Hàn Quốc.

b) Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Khi đã có đủ giấy tờ cần thiết, người được ủy quyền sẽ có mặt tại cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp hồ sơ online thông qua cổng dịch vụ công các địa phương.

Bài viết khác:  Giấy tờ độc thân của người Việt Nam

Tại cơ quan này, người được ủy quyền sẽ xuất trình giấy tờ tùy thân và toàn bộ hồ sơ đã chuẩn bị. Công chức tư pháp – hộ tịch sẽ kiểm tra giấy tờ tùy thân và hồ sơ mà công dân nộp. Nếu hồ sơ có thiếu sót thì công chức này sẽ hướng dẫn để công dân khắc phục hoàn thiện hồ sơ. Ngược lại, nếu đúng và đủ thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Thời hạn trả kết quả thủ tục xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tối đa không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn xác minh tối đa không quá 20 ngày, kể từ ngày gửi văn bản xác minh.

c) Nhận kết quả thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tới lịch trả kết quả, người được ủy quyền có mặt tại cơ quan có thẩm quyền để nhận Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Chi tiết hơn về toàn bộ thủ tục này, mời bạn xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Tới đây, bạn đã biết làm gì để anh chị em xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân | Anh chị em xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân | Anh chị em xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau

2. Kết luận anh chị em xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một trong những nội dung quan trọng liên quan tới Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Đó là, anh chị em xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau, bao gồm các nội dung:

  • Quy định của pháp luật về anh chị em xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau;
  • Làm gì để anh chị em xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau.

Tin rằng, sau khi đọc xong bài viết các bạn đã biết cách xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho anh chị em ruột của mình.

Trường hợp gặp vướng mắc khi thực hiện xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho anh chị em ruột của mình, các bạn có thể liên hệ đơn vị uy tín để được trợ giúp anh chị em xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhau.

Xem thêm: Bố mẹ có xin giấy xác nhận độc thân cho con được không?

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài mới nhất