Thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

0
680

Thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được thực hiện như thế nào?

Hầu hết các bạn đều biết rằng, để có thể đăng ký kết hôn thì Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là giấy tờ không thể thiếu. Dù đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú trong nước hay với người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì đây là giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ đăng ký kết hôn.

Với công dân chỉ thường trú tại một địa phương thì việc xin cấp giấy tờ này không quá khó khăn. Tuy nhiên, nếu đã từng cư trú tại nhiều địa phương hoặc đã từng ra nước ngoài sinh sống, làm việc thì việc xin được giấy tờ này lại không hề đơn giản.

Trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thủ tục xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Thủ tục xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Chúng tôi chia thủ tục này thành 03 nội dung, bao gồm:

  • Xác định cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
  • Chuẩn bị giấy tờ cần thiết;
  • Thực hiện thủ tục.

1.1. Xác định cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Câu hỏi mà nhiều bạn quan tâm khi xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đó là xin giấy tờ này ở đâu.

Bài viết khác:  Lưu ý khi điền tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Điều 21, Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về nội dung này như sau:


Điều 21. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

  1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

  1. Quy định tại Khoản 1 Điều này cũng được áp dụng để cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu.

…”


Như vậy, UBND cấp xã nơi thường trú của công dân sẽ là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không có nơi thường trú nhưng có đăng ký tạm trú thì UBND cấp xã nơi tạm trú của công dân sẽ có thẩm quyền này.

1.2. Chuẩn bị giấy tờ cần thiết

Cũng theo Nghị định 123/NĐ-CP thì công dân sẽ phải chuẩn bị các giấy tờ sau để xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.


Điều 22. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

  1. Người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nộp Tờ khai theo mẫu quy định. Trường hợp yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì người yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

…”