Cách ghi giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

0
269

Cách ghi giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được pháp luật quy định như thế nào?

Ghi giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là một trong những công việc mà công chức tư pháp – hộ tịch phải thực hiện, trước khi trình giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để lãnh đạo trong cơ quan có thẩm quyền ký, đóng dấu của cơ quan và sau cùng là trả kết quả cho công dân.

Nội dung giấy xác giấy tình trạng hôn nhân sẽ được ghi theo thông tin mà công dân đề nghị thông qua tờ khai đề nghị cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mà cơ quan có thẩm quyền đã tiếp nhận.

Trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách ghi Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đầy đủ và chính xác.

1. Cách ghi giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Để có thể ghi Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chính xác, trước hết công chức tư pháp – hộ tịch sẽ tải mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP hoặc có thể tải trực tiếp dưới đây.

20.Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

a) Thông tin về cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tiếp đó, tại mục (1), sẽ điền đầy đủ 03 cấp hành chính. Ví dụ: Thành phố Hà Nội, Hoàn Kiếm, UBND phường Tràng Tiền.

Tiếp theo, số văn bản: “Số:            /UBND-XNTTHN”: Nội dung này sẽ điền theo số thứ tự được quy định về văn thư, lưu trữ.

………………, ngày………tháng……….năm……….: Mục này sẽ ghi địa danh và ngày tháng năm cấp giấy tờ. Ví dụ: Tràng Tiền, ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Xét đề nghị của ông/bà(3): ………………………………: Phần này sẽ ghi thông tin của công chức tư pháp – hộ tịch: Ví dụ: Xét đề nghị của ông: Mai Văn Tình.

về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho…………..: Phần này điền thông tin của công dân có đề nghị. Ví dụ: về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bà Bùi Thị Lan.

Cách ghi giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cách ghi giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

b) Thông tin về tình trạng hôn nhân của công dân

  • Thông tin cá nhân

Họ, chữ đệm, tên:………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………..

Giới tính:……………………….Dân tộc:……………..Quốc tịch:…………

Giấy tờ tùy thân:……………………………………………………………………………..

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………….

Phần này, sẽ ghi đầy đủ thông tin cá nhân của người có đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Những thông tin này có thể điền theo tờ khai mà công dân nộp hoặc điền theo bản sao/bản chụp giấy tờ tùy thân của công dân.

Tốt nhất, nên ghi thông tin theo bản sao giấy tờ tùy thân của công dân để tránh sai sót.

  • Thông tin tình trạng hôn nhân

Tình trạng hôn nhân: …………………………………………………………………………………..

Mục này ghi rõ tình trạng hôn nhân của công dân: Ví dụ: Chưa đăng ký kết hôn với ai/Có đăng ký kết hôn nhưng đã ly hôn theo Bản án/Quyết định số 01/QĐ/HNGĐ ngày 01/01/2022 của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Hiện tại, chưa đăng ký kết hôn với ai.

Trường hợp công dân xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian trước khi kết hôn thì ghi rõ tình trạng hôn nhân trong thời gian trước khi kết hôn. Ví dụ: Trong thời gian từ ngày 01/01/2011 tới ngày 01/01/2022, chưa đăng ký kết hôn với ai. Hiện tại, đang có vợ/chồng là ông bà…

  • Thông tin về mục đích sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Giấy này được sử dụng để: ……………………………………………………………………..

Mục này, ghi rõ mục đích sử dụng của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Nếu sử dụng để đăng ký kết hôn thì ghi rõ thông tin của người dự định đăng ký kết hôn và nơi dự định đăng ký kết hôn.

Ví dụ: Để đăng ký kết hôn với anh Hoàng Văn Bảo, sinh ngày 01/01/1992, CCCD số 01xxxxxxx, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/01/2021, đăng ký kết hôn tại UBND phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Giấy này được cấp để làm thủ tục kết hôn với anh Nguyễn Việt K, sinh năm 1962, công dân Việt Nam, Hộ chiếu số: B123456 do Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức cấp ngày 01/02/2020; tại UBND huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Giấy này được cấp để làm thủ tục đăng ký kết hôn với anh KIM JONG DOEK, sinh năm 1970, quốc tịch Hàn Quốc, Hộ chiếu số HQ12345 do cơ quan có thẩm quyền Hàn Quốc cấp ngày 02/02/2020; tại cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc, tại Hàn Quốc.

2. Kết luận cách ghi giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về cách ghi Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định của pháp luật mới nhất.

Việc ghi Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thuộc trách nhiệm của công chức trong cơ quan có thẩm quyền. Đối với ngươi có đề nghị thì chỉ cần quan tâm tới việc điền tờ khai xin cấp giấy tờ này.

Chi tiết về điền tờ khai này, mời bạn xem thêm: Điền tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân