Có xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú được không?

0
981

Có xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú được không?

Dù kết hôn với người nước ngoài hoặc với công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước hay ở nước ngoài thì chắc chắn giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là giấy tờ không thể thiếu trong bộ hồ sơ đăng ký kết hôn.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sẽ thể hiện tình trạng hôn nhân của công dân. Trường hợp trong nội dung của giấy tờ này có ghi chưa đăng ký kết hôn với ai thì công dân mới đủ điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.

Với trường hợp công dân đang sinh sống ở nơi thường trú (nơi có hộ khẩu) thì việc xin giấy tờ này không quá khó khăn. Tuy nhiên, nếu đang sinh sống, làm việc hoặc học tập tại nơi tạm trú mà muốn xin được giấy tờ này thì làm như thế nào và liệu rằng có phải về nơi thường trú để xin hay có thể xin được ở nơi tạm trú?

Trong nội dung bài viết này, các bạn sẽ được giải đáp có xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú được không?

Có xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú được không?
Có xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú được không?

1. Có xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú được không?

Để giải đáp cho câu hỏi có xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú được không, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung sau:

  • Quy định của pháp luật về có xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú được không?;
  • Thực tiễn có xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú được không?
Bài viết khác:  Giấy tờ độc thân của người Việt Nam

1.1. Quy định của pháp luật về có xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú được không?

Điều 21, Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về có xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú được không như sau:


“Điều 21. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

2. Quy định tại Khoản 1 Điều này cũng được áp dụng để cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu.”


Như vậy, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi công dân tạm trú chỉ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong trường hợp công dân không có nơi thường trú. Do đó, nếu có đăng ký thường trú thì công dân bắt buộc phải tới Ủy ban nhân dân nơi có hộ khẩu để xin cấp giấy tờ này.

Trong thực tiễn thì rất ít trường hợp công dân không có nơi thường trú. Nếu có thì chủ yếu là những người thường xuyên sinh sống lưu động trên tàu thuyền ở vùng biên giới của Việt Nam với một số quốc gia.

Bài viết khác:  Cách ghi giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1.2. Thực tiễn có xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú được không

Thực tiễn, quy định nêu trên được các địa phương thực hiện nghiêm túc. Công dân sẽ không thể xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú, nếu người đó có nơi thường trú.

Quy định này cũng gây ra sự phức tạp cho công dân, đặc biệt những trường hợp các bạn đang tạm trú tại một địa phương nhưng thường trú tại một địa phương khác. Lúc này, công dân sẽ phải quay trở về nơi thường trú để xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Đặc biệt, nếu công dân đã từng có nhiều nơi thường trú thì lại phải quay trở về từng nơi thường trú để xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong khoảng thời gian cư trú đó.

Tới đây, khi hộ tịch điện tử được triển khai sâu rộng hơn, có thể quy định này sẽ được bãi bỏ và công dân có thể xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi đang tạm trú. Điều này sẽ giúp người dân thuận lợi hơn khi xin giấy tờ này cho các mục đích khác nhau.

2. Kết luận có xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú được không?

Dựa trên kiến thức pháp lý và quy định của pháp luật thì chúng tôi đã giải đáp xong một trong những nội dung quan trọng của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Đó là, có xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú được không?

Bài viết khác:  Thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Như đã nói ở đầu bài viết giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là giấy tờ không thể thiếu dùng để đăng ký kết hôn.

Việc xin giấy tờ này không quá khó khăn, phức tạp nhưng nếu là trường hợp đã từng thường trú tại nhiều nơi hoặc sinh sống ở nước ngoài thì việc này lại trở nên phức tạp do công dân phải chứng minh tình trạng hôn nhân trong thời gian thường trú ở địa phương khác hoặc ở nước ngoài. Ngoài ra, nếu bạn đã từng xin giấy tờ này cho mục đích kết hôn nhưng lại không nộp lại được giấy tờ đó thì việc xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sẽ cực kỳ khó khăn. Bởi lẽ, cơ quan có thẩm quyền không thể xác nhận tình trạng hôn nhân cho bạn, do không biết bạn đã kết hôn hay chưa.

Rất mong được đồng hành và hỗ trợ bạn xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Xem thêm: Thủ tục kết hôn với người nước ngoài