Có xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú được không?

0
878

Có xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú được không?

Dù kết hôn với người nước ngoài hoặc với công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước hay ở nước ngoài thì chắc chắn giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là giấy tờ không thể thiếu trong bộ hồ sơ đăng ký kết hôn.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sẽ thể hiện tình trạng hôn nhân của công dân. Trường hợp trong nội dung của giấy tờ này có ghi chưa đăng ký kết hôn với ai thì công dân mới đủ điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.

Với trường hợp công dân đang sinh sống ở nơi thường trú (nơi có hộ khẩu) thì việc xin giấy tờ này không quá khó khăn. Tuy nhiên, nếu đang sinh sống, làm việc hoặc học tập tại nơi tạm trú mà muốn xin được giấy tờ này thì làm như thế nào và liệu rằng có phải về nơi thường trú để xin hay có thể xin được ở nơi tạm trú?

Có xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú được không?
Có xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú được không?

1. Giải đáp có xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú được không?

Điều 21, Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về vấn đề này như sau:


“Điều 21. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

  1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

  1. Quy định tại Khoản 1 Điều này cũng được áp dụng để cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu.”

Như vậy, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi công dân tạm trú chỉ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong trường hợp công dân không có nơi thường trú. Do đó, nếu có đăng ký thường trú thì công dân bắt buộc phải tới Ủy ban nhân dân nơi có hộ khẩu để xin cấp giấy tờ này.

Bài viết khác:  Xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Trong thực tiễn thì rất ít trường hợp công dân không có nơi thường trú. Nếu có thì chủ yếu là những người thường xuyên sinh sống lưu động trên tàu thuyền ở vùng biên giới của Việt Nam với một số quốc gia.

2. Kết luận có xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú được không?

Dựa trên kiến thức pháp lý và quy định của pháp luật thì chúng tôi đã giải đáp xong câu hỏi đã nêu ở đầu bài viết.

Như đã nói ở đầu bài viết giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là giấy tờ không thể thiếu dùng để đăng ký kết hôn.

Việc xin giấy tờ này không quá khó khăn, phức tạp nhưng nếu là trường hợp đã từng thường trú tại nhiều nơi hoặc sinh sống ở nước ngoài thì việc này lại trở nên phức tạp do công dân phải chứng minh tình trạng hôn nhân trong thời gian thường trú ở địa phương khác hoặc ở nước ngoài.

Rất mong được đồng hành và hỗ trợ bạn xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Xem thêm: Thủ tục kết hôn với người nước ngoài