Đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất

1
8148

Đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất là nội dung mà bạn có thể quan tâm, tìm hiểu để việc kết hôn với người Hàn Quốc đạt kết quả tốt nhất.

Nhiều năm trước đây, kết hôn với người Hàn Quốc chủ yếu qua môi giới. Đa số các trường hợp đều là phụ nữ Việt kết hôn với đàn ông Hàn Quốc. Sau khi đăng ký kết hôn, người Hàn sẽ bảo lãnh để đưa người Việt sang Hàn Quốc. Đồng thời, thủ tục đăng ký kết hôn ở giai đoạn này cũng rất phức tạp nhưng thủ tục bảo lãnh định cư lại khá dễ dàng.

Ngày nay, làn sóng đầu tư vào Việt Nam từ Hàn Quốc đã kéo theo hàng ngàn người Hàn vào Việt Nam sinh sống, làm việc. Quá trình cư trú tại Việt Nam không ít người Hàn tìm được một nửa của mình là công dân Việt Nam. Sau một thời gian tìm hiểu, hai bên nam nữ mong muốn tiến tới hôn nhân. Và lúc này, thủ tục đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất hay ngắn gọn hơn là đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất là nội dung được các cặp đôi tìm hiểu.

Vậy đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất được thực hiện như thế nào?

Trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu toàn bộ nội dung của đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất.

1. Tư vấn đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất

Thủ tục đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc trong những năm gần đây có nhiều thay đổi đáng kể. Để đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất, hai nên nam nữ cần tìm hiểu những nội dung sau:

 • Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc;
 • Thủ tục đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất tại từng cơ quan;
 • Ghi chú kết hôn với ngươi Hàn Quốc;
 • Làm gì để đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất đạt kết quả tốt nhất.
Đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất | ảnh minh họa
Đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất | ảnh minh họa

1.1. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc

Theo quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì cặp đôi người Việt và người Hàn Quốc có thể thực hiện việc đăng ký kết hôn tại một trong những cơ quan sau:

 • UBND cấp huyện, nơi người Việt cư trú trong nước;
 • Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Hàn Quốc;
 • Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn của Hàn Quốc tại Hàn Quốc.

Trong thực tiễn, nếu đang sinh sống tại Hàn Quốc thì các bạn thường lựa chọn kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn của Hàn Quốc tại Hàn Quốc và ghi chú kết hôn tại cơ quan đại diện của Việt Nam tại Hàn Quốc, thay vì lựa chọn đăng ký kết hôn tại cơ quan đại diện của Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc tại UBND cấp huyện, nơi người Việt cư trú trong nước phù hợp trong trường hợp cả hai đang sinh sống tại Việt Nam. Trường hợp mỗi người sinh sống tại một quốc gia thì các bạn nên lựa chọn kết hôn tại Hàn Quốc.

1.2. Thủ tục đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất tại Việt Nam được quy định tại Điều 10, Điều 38 Luật Hộ tịch 2014, được hướng dẫn bởi Khoản 3, Điều 2, Điều 30, 31, 32 Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Chi tiết như sau:


Điều 10. Hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ của nước ngoài

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

Điều 2. Quy định về xuất trình, nộp giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch

3. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 30. Hồ sơ đăng ký kết hôn

1. Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

a) Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;

b) Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.

2. Trường hợp người nước ngoài không có hộ chiếu để xuất trình theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thì có thể xuất trình giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú.

3. Ngoài giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 của Nghị định này; nếu là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.”

Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

3. Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

4. Chính phủ quy định bổ sung giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, việc phỏng vấn, xác minh mục đích kết hôn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn; thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

Điều 31. Trình tự đăng ký kết hôn

Trình tự đăng ký kết hôn được thực hiện theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ và xác minh nếu thấy cần thiết. Trưởng phòng Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra và đề xuất của Phòng Tư pháp trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn.

2. Nếu hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, không thuộc trường hợp từ chối kết hôn đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 33 của Nghị định nàythì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

3. Căn cứ tình hình cụ thể, khi cần thiết, Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định bổ sung thủ tục phỏng vấn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên và hiệu quả quản lý Nhà nước.

Điều 32. Tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

2. Việc trao, nhận Giấy chứng nhận kết hôn được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 của Luật Hộ tịch.

Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày được ghi vào sổ và trao cho các bên theo quy định tại Khoản này.

3. Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn. Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký.

Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.”


Đó là quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất tại Việt Nam.

Trong thực tiễn, các bạn sẽ thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn mới nhất với người Hàn Quốc  gồm 02 bước, bao gồm:

 • Chuẩn bị giấy tờ cần thiết;
 • Thực hiện quy trình thủ tục đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất.

1.2.1. Giấy tờ cần chuẩn bị

a) Giấy tờ của người Việt Nam
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do UBND cấp xã cấp, có mục đích để kết hôn với người Hàn Quốc;
 • Bản sao Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu;
 • Hộ khẩu hoặc Xác nhận cư trú (không bắt buộc những nếu có thể thì chuẩn bị thêm);
 • Giấy khám sức khỏe chuyên khoa tâm thần có kết luận đủ sức khỏe kết hôn;
 • Tờ khai đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc theo mẫu mới nhất (tải tại đây);
 • Văn bản của đơn vị đang công tác cho phép kết hôn với người Hàn Quốc, nếu đang là cán bộ, công chức, viên chức hoặc người làm việc trong lực lượng vũ trang;
 • Ảnh thẻ nền trắng 4×6.

Đối với giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: bạn cần điền thông tin về họ tên, địa chỉ, quốc tịch, số hộ chiếu… của người chồng đầy đủ, chính xác vào tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn nộp tờ khai cùng các giấy tờ nhân thân cần thiết khác tại ban Tư pháp – UBND cấp xã/phường/ thị trấn nơi bạn cư trú. Sau khoảng 3- 5 ngày làm việc, bạn sẽ được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Một điểm lưu ý nhỏ như sau, vì tiếng Hàn và tiếng Việt có sự khác biệt lớn nên để thông tin của chồng bạn trong giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được chính xác, bạn nên dịch thuật các thông tin đó tại cơ sở có uy tín trước khi điền tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Đối với giấy khám sức khỏe chuyên khoa tâm thần: giấy khám sức khỏe này dùng để chứng minh bạn có đầy đủ năng lực nhận thức khi đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Bạn có thể khám sức khỏe tại các bệnh viện chuyên khoa tâm thần hoặc các bệnh viện đa khoa từ cấp tỉnh trở lên.

b) Giấy tờ của người Hàn Quốc
 • Giấy xác nhận không cản trở kết hôn;
 • Giấy xác nhận cơ bản;
 • Giấy xác nhận quan hệ hôn nhân;
 • Hộ chiếu bản sao và thị thực nhập cảnh Việt Nam;
 • Giấy tờ xác nhận địa chỉ cư trú tại Hàn Quốc;
 • Giấy khám sức khỏe chuyên khoa tâm thần;
 • Ảnh thẻ nền trắng 4×6.

Đối với giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Hàn Quốc, đây là loại giấy tờ khá phức tạp. Tính phức tạp ở chỗ giấy tờ này phải đúng với biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền công bố.

Ngoài ra, các giấy tờ của người Hàn Quốc bắt buộc phải dịch thuật sang tiếng Việt và được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan có thẩm quyền trước khi dùng để nộp hồ sơ đăng ký kết hôn.

Nhiều bạn rất băn khoăn và bỏ lỡ khâu chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ của người Hàn Quốc trong thủ tục này dẫn đến tình trạng hồ sơ đăng ký kết hôn bị trả lại, không được chấp thuận.

Đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất tại Việt Nam
Đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất tại Việt Nam

1.2.2. Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất

Theo quy định Luật Hộ tịch 2014 thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài là Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện nơi người Việt cư trú. Điều đó được phép hiểu là, sau khi hoàn thiện hồ sơ, các bạn tới Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện nơi bạn cư trú để nộp hồ sơ đăng ký kết hôn.

Nếu hồ sơ của các bạn đầy đủ, không còn thiếu sót thì sau khoảng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền các bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

Lưu ý:

Ở bước này, rất nhiều bạn gặp vướng mắc từ chính cơ quan đăng ký kết hôn. Mặc dù thủ tục hành chính của Việt Nam đã được cải cách qua mỗi năm nhưng đâu đó bạn vẫn bắt gặp tình trạng cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây khó dễ.

Yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ mà pháp luật không quy định, bắt lỗi sai  của giấy tờ mà không có căn cứ hoặc kéo dài thời hạn giải quyết là những gì bạn có thể phải đối mặt.

Nếu rơi vào tình huống này thì bạn có thể tự mình hoặc thông qua luật sư để khiếu nại. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chắc chắn hồ sơ của bạn chính xác.

1.3. Thủ tục đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất tại Hàn Quốc

Nếu lựa chọn kết hôn tại cơ quan này, các bạn sẽ thực hiện theo quy trình sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ cần thiết;
 • Bước 2: Người Việt gửi giấy tờ sang Hàn Quốc hoặc có mặt tại Hàn Quốc cùng với người Hàn Quốc đăng ký kết hôn.

Thủ tục đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất tại Hàn Quốc là nội dung mà chúng tôi đã có bài viết hướng dẫn chi tiết. Các bạn có thể tham khảo Đăng ký kết hôn với người Hàn tại Hàn Quốc.

Các bạn lưu ý thêm một số vấn đề sau:

– Ưu điểm của đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất tại Hàn Quốc đó là thủ tục tương đối đơn giản và có thể thực hiện mà không cần sự có mặt của người Việt Nam.

Do đó, nếu mỗi người đang cư trú tại một quốc gia thì nên lựa chọn kết hôn tại cơ quan này. Người Việt chỉ cần chuẩn bị giấy tờ và gửi sang Hàn Quốc để người Hàn đăng ký kêt hôn vắng mặt người Việt.

Tuy nhiên, nếu mối quan hệ của các bạn chưa rõ ràng như quen qua mạng, chưa gặp nhau lần nào thì không nên thực hiện tại Hàn Quốc mà người Hàn nên sang Việt Nam. Việc người Hàn sang Việt Nam sẽ là minh chứng rõ nét cho sự nghiêm túc của cặp đôi khi đăng ký kết hôn.

– Có thể phải cung cấp thêm giấy tờ

Ngoài giấy tờ mà các bạn chuẩn bị tại Việt Nam thì có thể các bạn còn phải chuẩn bị thêm giấy tờ do cơ quan đại diện của Việt Nam tại Hàn Quốc cấp để chứng minh đủ điều kiện kết hôn tại Hàn Quốc.

Đây không phải giấy tờ mà pháp luật Việt Nam quy định nhưng đó lại là thông lệ áp dụng tại Hàn Quốc.

Visa thăm thân | Đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất
Visa thăm thân | Đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất

1.3. Ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc

Khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất tại mỗi cơ quan trên, các bạn sẽ thực hiện ghi chú kết hôn tại cơ quan còn lại.

Ví dụ: Đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất tại Việt Nam thì người Hàn sẽ ghi chú kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc tại Hàn Quốc. Đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất tại Hàn Quốc thì người Việt Nam sẽ ghi chú kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Chi tiết về ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc, mời bạn xem thêm: Thủ tục ghi chú kết hôn với người Hàn Quốc.

2. Làm gì đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất đạt kết quả tốt nhất

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một trong những nội dung có liên quan tới kết hôn với người Hàn Quốc. Đó là, đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất.

So với trước khi Luật Hộ tịch 2014 có hiệu lực thì thủ tục đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất đã dễ dàng hơn nhiều. Theo đó, cặp đôi chỉ cần chuẩn bị đủ và đúng giấy tờ mà pháp luật quy định là có thể dễ dàng hoàn tất việc nộp hồ sơ và nhận được Giấy chứng nhận kết hôn.

Thế nhưng, nền hành chính công của Việt Nam vẫn có những bất cập. Đôi lúc và đôi chỗ vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức không chuẩn mực về đạo đức và gây ra những khó khăn cho cặp đôi.

Làm gì đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất đạt kết quả tốt nhất?

Để đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất đạt kết quả tốt nhất, các bạn nên làm những việc sau:

 • Tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật Việt Nam và Hàn Quốc về thủ tục đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất;
 • Tham khảo kinh nghiệm từ những bạn đã hoàn tất đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất;
 • Chuẩn bị đúng, đủ giấy tờ và đăng ký kết hôn theo đúng quy trình;
 • Sử dụng dịch vụ hỗ trợ đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất của đơn vị uy tín, nếu không am hiểu, không có thời gian đi lại.

Rất mong được đồng hành và hỗ trợ bạn đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc mới nhất.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng lựa chọn Anzlaw!

Xem thêm: Thủ tục kết hôn với người Hàn Quốc

Dịch vụ đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc

1 BÌNH LUẬN

 1. Em chào anh chị. Em muốn xem đường link trực tiến kết hôn ở hàn quốc. Em với chồng em mâu thuẫn nhau. Cả tháng nay chồng em không gọi em. Em muốn xem thử anh có đăng ký kết hôn ở hàn quốc chưa. Em kêu ảnh huỷ kết hôn. Anh chị giúp em với. Em chân thành cảm ơn nhiều