Mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

0
154

Mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là nội dung mà các bạn thường tìm hiểu trước khi bắt tay vào đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trong đời sống hàng ngày, có những thủ tục hành chính hoặc giao dịch dân sự mà Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là giấy tờ không thể thiếu. Ví dụ: Đăng ký kết hôn, mua bán chuyển nhượng căn hộ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tùy theo mục đích sử dụng, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp cho công dân Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phù hợp với quy định của pháp luật và đúng với đề nghị của công dân.

Tuy nhiên, không phải lúc nào các bạn cũng am hiểu để có thể xin được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đúng với mục đích sử dụng và phù hợp với yêu cầu của cơ quan nơi bạn sử dụng giấy tờ đó. Do đó, tìm hiểu về mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là phương án hợp lý mà các bạn có thể tham khảo, trước khi bắt tay sử dụng.

1. Mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Để tìm hiểu rõ hơn về mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các nội dung sau:

 • Quy định của pháp luật về Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
 • Quy định của pháp luật về mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
 • Mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho mục đích kết hôn;
 • Mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho mục đích khác.

1.1. Quy định của pháp luật về Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

a) Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là gì?

Hiện nay, pháp luật về hộ tịch không có giải thích Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là gì. Thông qua các quy định khác có liên quan và mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền ban hành, chúng ta có thể hiểu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp, xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân tại thời điểm hiện tại hoặc tại một thời điểm nhất định và có mục đích sử dung để đăng ký kết hôn hoặc cho các mục đích khác, phù hợp với quy định của pháp luật.

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 • Công dân Việt Nam cư trú trong nước

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 21, Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong trường hợp công dân cư trú trong nước là UBND cấp xã, nơi công dân thường trú. Trường hợp công dân không có nói thường trú thì UBND cấp xã nơi tạm trú sẽ có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

 • Công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 19, Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP thì cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi công dân Việt Nam cư trú thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để sử dụng vào Mục đích kết hôn hoặc Mục đích khác.

c) Thời hạn của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 12, Thông tư 04/2020/TT-BTP thì Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp hoặc tới thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân, tùy thời điểm nào tới trước.

d) Bố mẹ có xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho con được không?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2, Thông tư 04/2020/TT-BTP thì bố mẹ có thể xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho con nhưng phải có văn bản ủy quyền không cần chứng thực của người con.

e) Xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mất bao lâu?

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 22, Nghị định 123/2015/NĐ-CP, Khoản 4, Điều 19 Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP và Điều 4, Thông tư 04/2020/TT-BTP thì thời hạn giải quyết cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tối đa không quá 03 ngày làm việc, tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn xác minh tối đa không quá 20 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền gửi văn bản xác minh.

1.2. Quy định của pháp luật về mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP. Thông tư 04 thay thế cho Thông tư 15/2015/TT-BTP.

Các bạn có thể tải mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân dưới đây.

Mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sẽ có những nội dung sau:

 • Thông tin về cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Ví dụ:

Huyện Thanh Hà

UBND xã Tân An.

 • Thông tin về công chức tư pháp – hộ tịch và người đề nghị

Ví dụ: Xét đề nghị của ông/bà: Phạm Thị B – Là công chức tư pháp-hộ tịch về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ông Nguyễn Văn A

 • Thông tin nhân thân của người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Họ, chữ đệm, tên:

Ngày, tháng, năm sinh:

Giới tính:……………………….Dân tộc:…………………………………..Quốc tịch:

Giấy tờ tùy thân:.

Nơi cư trú:

 • Tình trạng hôn nhân

Ví dụ: Hiện tại, chưa đăng ký kết hôn với ai.

 • Mục đích sử dụng:

Ví dụ: Giấy này được sử dụng để thực hiện giao dịch dân sự.

 • Thông tin về người có chức vụ, cơ quan có thẩm quyền cấp

1.3. Mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân với mục đích để đăng ký kết hôn

Để có thể có được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân với mục đích kết hôn, các bạn sẽ làm theo trình tự sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
 • Bước 2: Có mặt tại cơ quan có thẩm quyền để đề nghị;
 • Bước 3: Nhận kết quả.

Trong số những bước nêu trên thì việc chuẩn bị hồ sơ là cực kỳ quan trọng. Đặc biệt, tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải chính xác. Bởi lẽ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo nội dung mà công dân điền trong tờ khai.

Dưới đây, chúng tôi xin cung cấp một mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân với mục đích để đăng ký kết hôn với người nước ngoài.

Mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1.4. Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân dùng cho mục đích khác

Ngoài sử dụng cho mục đích đăng ký kết hôn thì công dân có thể xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho mục đích khác như: Để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, để lập di chúc…

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong trường hợp này khá đơn giản. Khi chỉ ghi về thông tin cá nhân của công dân, tình trạng hôn nhân và mục đích sử dụng. Thông thường, các bạn sẽ dễ dàng được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ này.

Do việc xin cấp giấy tờ này khá đơn giản nên chúng tôi xin không cung cấp mẫu. Các bạn chỉ cần thực hiện theo quy trình sau:

 • Bước 1: Mang theo giấy tờ tùy thân tới cơ quan có thẩm quyền;
 • Bước 2: Điền tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
 • Bước 3: Nộp hồ sơ và nhận kết quả.

2. Kết luận mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trong thực tế, xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thường không gặp khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, ngoại lệ nếu là người đã từng thường trú tại nhiều địa phương hoặc có thời gian sinh sống, học tập, làm việc tại nước ngoài hoặc đã từng xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nhưng không nộp lại được thì việc xin giấy tờ này đôi khi sẽ có trở ngại.

Nếu gặp khó khăn khi xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, các bạn có thể liên hệ và ủy quyền cho đơn vị uy tín để được trợ giúp. Tin rằng, với bề dầy kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp bạn xin được giấy tờ này đúng quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0988 619 259.

Xem thêm: Thủ tục kết hôn với người nước ngoài