Mẫu tờ khai ghi chú ly hôn

0
214

Mẫu tờ khai ghi chú ly hôn mới nhất được pháp luật quy định như thế nào?

Ghi chú ly hôn được pháp luật về hộ tịch quy định là thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Thủ tục này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong thực tế. Bởi lẽ, các bạn ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chưa thể biết sự kiện đó. Chính vì vậy, bạn cần thực hiện việc thông báo tới cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về việc đã ly hôn tại nước ngoài. Đó chính là cách hiểu nôm na của thủ tục ghi chú ly hôn.

Thủ tục này nhằm giúp quan hệ ly hôn của nam, nữ được pháp luật Việt Nam công nhận. Qua đó, xác lập lại tình trạng hôn nhân của công dân là độc thân.

Theo quy định, người có yêu cầu ghi chú ly hôn sẽ cần có những giấy tờ sau:

  • Giấy tờ tùy thân;
  • Giấy tờ chứng minh việc ly hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Giấy tờ này đã được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

  • Tờ khai ghi chú ly hôn.

Như vậy, tờ khai ghi chú ly hôn là giấy tờ bắt buộc phải có trong hồ sơ ghi chú ly hôn.

Vậy pháp luật về hộ tịch quy định như thế nào về mẫu tờ khai này?

1. Mẫu tờ khai ghi chú ly hôn

1.1. Quy định của pháp luật về mẫu tờ khai ghi chú ly hôn

Theo quy định của pháp luật về hộ tịch thì mẫu tờ khai ghi chú ly hôn phải là mẫu tờ khai mới nhất, được ban hành tại phụ lục kèm theo Thông tư 04/2020/-BTP.

Thông thường, người có yêu cầu ghi chú ly hôn có thể có được mẫu tờ khai ghi chú ly hôn này theo một trong hai cách sau:

  • Trực tiếp có mặt tại cơ quan có thẩm quyền đăng ký hộ tịch để đề nghị được cung cấp tờ khai;
  • Tìm kiếm trên các website tìm kiếm, tải về và in ra;
Bài viết khác:  Mẫu tờ khai ghi chú ly hôn với người nước ngoài

Cách làm tốt nhất mà các bạn hay sử dụng đó là chủ động tìm kiếm trên mạng, tải về máy tính, điền đầy đủ thông tin rồi mới in ra. Với những bạn viết chữ xấu thì cách làm này rất phù hợp vì sẽ tránh được những sai sót.

Các bạn cũng có thể tải mẫu tờ khai ghi chú ly hôn dưới đây.

Mẫu tờ khai ghi chú ly hôn.

Mẫu tờ khai ghi chú ly hôn
Mẫu tờ khai ghi chú ly hôn

1.2. Hướng dẫn điền mẫu tờ khai ghi chú ly hôn

Nội dung tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn điền tờ khai này đúng, đủ.

  • Thông tin về cơ quan có thẩm quyền giải quyết ghi chú ly hôn

Mục Kính gửi: (1)……………………………………………………..

Mục này, người có yêu cầu sẽ ghi tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc ghi chú ly hôn. Cơ quan này được xác định như sau:

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký kết hôn hoặc ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn trước đây thực hiện ghi chú ly hôn.

Trường hợp việc kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây thực hiện tại Sở Tư pháp thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện.

Trường hợp việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện.

Trường hợp công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh của công dân Việt Nam thực hiện.

– Công dân Việt Nam từ nước ngoài về thường trú tại Việt Nam có yêu cầu ghi chú ly hôn mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi công dân Việt Nam thường trú thực hiện.

– Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu ghi chú ly hôn để kết hôn mới mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tiếp nhận hồ sơ kết hôn mới thực hiện.

  • Thông tin về người yêu cầu ghi chú ly hôn

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …………………………………..

Nơi cư trú: (2)……………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3) ………………………………………………………………….

Quan hệ với người được ghi chú: ……………………………………………………………….

Mục này, người có yêu cầu sẽ ghi rõ thông tin cá nhân của mình và mối quan hệ với người được ghi chú. Trường hợp người yêu cầu là người đại diện theo ủy quyền thì mối quan hệ với người được ghi chú sẽ ghi đại diện theo ủy quyền.

Bài viết khác:  Thủ tục ghi chú ly hôn với người nước ngoài

– Nơi cư trú ghi như sau: Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

– Mục giấy tờ tùy thân ghi như sau: Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

  • Thông tin về việc ly hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………..

Giới tính:………………….. Dân tộc:…………………………Quốc tịch: …..

Giấy tờ tùy thân: (3) ………………………………………………………

Nơi cư trú hiện nay: (2) …………………………………………………………….

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ………………………………………………………………….

Nơi đăng ký kết hôn trước đây:……………………………………………………………….

Đã ly hôn với ông/bà:

Họ, chữ đệm tên: ………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………….

Giới tính: …………………………. Dân tộc:……………………………………..Quốc tịch: ……

Giấy tờ tùy thân: (3) …………………………………………….

Theo (5) …………………………………………………..số ……..do (6)…………… cấp ngày……….. tháng …….. năm ……………………..

Các mục nêu trên, người có yêu cầu sẽ điền thông tin cá nhân của mình và điền các thông tin khác như sau:

– Mục: Theo……………………….

Bài viết khác:  Hồ sơ ghi chú ly hôn với người nước ngoài

Ghi rõ tên loại giấy tờ (Bản án/quyết định/ thỏa thuận/các hình thức khác), số, tên cơ quan, ngày tháng năm cấp giấy tờ chứng minh việc ly hôn.

Ví dụ: Theo thỏa thuận ly hôn, số 01/2021, của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc, ngày 01/01/2021.

Sau cùng, người có yêu cầu điền địa danh, ký và ghi rõ họ và tên. Trường hợp có nhu cầu cấp bản sao trích lục ly hôn, người có yêu cầu tích vào ô “có” và ghi số lượng bản sao cần cấp.

Tới đây, các bạn đã được cung cấp mẫu tờ khai ghi chú ly hôn và được hướng dẫn điền đầy đủ, chính xác tờ khai này.

2. Kết luận mẫu tờ khai ghi chú ly hôn

Như vậy, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn thì chúng tôi đã cùng bạn tìm hiểu về mẫu tờ khai ghi chú ly hôn.

Tờ khai ghi chú ly hôn chỉ là một trong những giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn.

Ghi chú ly hôn là thủ tục cực kỳ quan trọng để các bạn có thể xác lập lại tình trạng hôn nhân là độc thân. Qua đó, có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người khác.

Trong thực tế, đa số các bạn ra nước ngoài kết hôn thường không thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn. Chính vì vậy, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam rất khó khăn khi thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn. Bởi lẽ, không nắm được thông tin về việc công dân của Việt Nam kết hôn tại nước ngoài.

Ngoài ra, theo quy định về hộ tịch thì người muốn ghi chú ly hôn có thể ủy quyền cho người khác thực hiện. Vì vậy, nếu không am hiểu và không muốn phải đi lại nhiều lần thì các bạn có thể ủy quyền cho người có chuyên môn và kinh nghiệm để thực hiện thay.

Tin rằng, với bề dầy kinh nghiệm của mình, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn đạt kết quả tốt nhất.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0988 619 259.

Xem thêm: Thủ tục ghi chú ly hôn với người nước ngoài