Tư vấn thủ tục ghi chú kết hôn

14
5461

Tư vấn thủ tục ghi chú kết hôn từ những người có chuyên môn trong lĩnh vực hộ tịch là giải pháp mà bạn có thể tham khảo để việc ghi chú kết hôn đạt kết quả tốt nhất.

Dù rằng, những năm gần đây Việt Nam đã trở thành nơi đáng để sống nhưng dường như vẫn không thể níu giữ được người Việt ở lại cống hiến cho quê hương đất nước. Trong thực tiễn, ngay cả với những công dân bình thường thì phần lớn các bạn sau khi kết hôn với người nước ngoài sẽ tìm cách ra nước ngoài định cư.

Thế nhưng, trước khi bắt tay vào chuẩn bị cho công việc bảo lãnh định cư tại nước ngoài thì một thủ tục không quá phức tạp nhưng lại rất ít bạn quan tâm, tìm hiểu đó chính là ghi chú kết hôn.

Nôm na về thủ tục này là cặp đôi sẽ thông báo với cơ quan có thẩm quyền của quốc gia còn lại về việc cặp đôi đã kết hôn tại quốc gia kia. Đơn giản như vậy nhưng nếu không nhận được sự tư vấn thu tục ghi chú kết hôn thì cặp đôi vẫn khó khăn trong thực hiện thủ tục này.

Trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu toàn bộ những vấn đề có liên quan tới tư vấn thủ tục ghi chú kết hôn.

Tư vấn thủ tục ghi chú kết hôn | ảnh minh họa
Tư vấn thủ tục ghi chú kết hôn | ảnh minh họa

1. Tư vấn thủ tục ghi chú kết hôn theo quy định mới nhất

Khác với quan hệ hôn nhân giữa công dân Việt cùng cư trú tại Việt Nam, hôn nhân giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài là quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Do đó, quan hệ này sẽ vượt ra khỏi phạm vi điều chỉnh pháp luật của một quốc gia. Lúc này, pháp luật của Việt Nam và pháp luật của quốc gia mà người nước ngoài có quốc tịch có thể cùng điều chỉnh mối quan hệ này. Đồng thời, quan hệ hôn nhân đó phải được pháp luật của cả hai quốc gia nêu trên cùng biết để bảo vệ.

Thế nhưng, đăng ký kết hôn thì cặp đôi lại chỉ được thực hiện một lần tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc tại cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà người nước ngoài có quốc tịch. Vậy vấn đề đặt ra là, làm thế nào mà chỉ đăng ký kết hôn tại một quốc gia mà cả hai quốc gia cùng biết và bảo vệ quan hệ hôn nhân đó?

Thủ tục ghi chú kết hôn ra đời để giải quyết vấn đề này. Nôm na của thủ tục này là, nếu cặp đôi đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì người nước ngoài sẽ thông báo với cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà họ có quốc tịch về việc họ đã đăng ký kết hôn tại Việt Nam. Ngược lại, nếu kết hôn tại nước ngoài thì người Việt Nam sẽ thực hiện thủ tục thông báo hay còn gọi là ghi chú kết hôn này.

Bài viết khác:  Sau khi kết hôn với người nước ngoài cần làm gì?

Để giúp các bạn hiểu rõ, hiểu đúng về tư vấn thủ tục ghi chú kết hôn, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung sau:

 • Tư vấn ghi chú kết hôn là gì?;
 • Tư vấn điều kiện ghi chú kết hôn;
 • Tư vấn cơ quan có thẩm quyền ghi chú kết hôn;
 • Tư vấn thủ tục ghi chú kết hôn;
 • Tư vấn làm gì để thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn đạt kết quả tốt nhất.

1.1. Tư vấn ghi chú kết hôn là gì

Ghi chú kết hôn được Khoản 2, Điều 3, Luật Hộ tịch 2014 quy định là thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài tại nước ngoài. Chi tiết như sau:


“Điều 3. Nội dung đăng ký hộ tịch

3. Ghi vào Sổ hộ tịch sự kiện khai sinh; kết hôn; ly hôn; hủy việc kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.


Tới đây, bạn đã được tư vấn ghi chú kết hôn là gì. Một trong những nội dung tư vấn thủ tục ghi chú kết hôn.

1.2. Tư vấn điều kiện ghi chú kết hôn

Điều 34, Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện ghi chú kết hôn như sau:


“Điều 34. Điều kiện ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

1. Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài được ghi vào Sổ hộ tịch nếu tại thời điểm kết hôn, các bên đáp ứng đủ điều kiện kết hôn và không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam.

2. Nếu vào thời điểm đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, việc kết hôn không đáp ứng điều kiện kết hôn, nhưng không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, nhưng vào thời điểm yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, hậu quả đã được khắc phục hoặc việc ghi chú kết hôn là nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam và trẻ em, thì việc kết hôn cũng được ghi vào Sổ hộ tịch.”


Như vậy, để ghi chú kết hôn thì điều kiện như sau:

 • Tại thời điểm kết hôn, các bên phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn vào không vi phạm các điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam;
 • Thời điểm đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, việc kết hôn không đáp ứng điều kiện kết hôn, nhưng không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, nhưng vào thời điểm yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, hậu quả đã được khắc phục hoặc việc ghi chú kết hôn là nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam và trẻ em.
Bài viết khác:  Giải đáp thủ tục ghi chú kết hôn

Tới đây, bạn đã được tư vấn điều kiện ghi chú kết hôn. Một trong những nội dung tư vấn thủ tục ghi chú kết hôn.

1.3. Cơ quan có thẩm quyền ghi chú kết hôn

Khoản 1, Điều 48, Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành quy định về cơ quan có thẩm quyền ghi chú kết hôn như sau:


“Điều 48. Thẩm quyền ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh; kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện nơi bạn đang cư trú có thẩm quyền ghi chú kết hôn. Bạn nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa, phòng Tư pháp – Ủy ban nhân dân.

…”


Như vậy, UBND cấp huyện nơi người Việt cư trú trong nước là cơ quan có thẩm quyền ghi chú kết hôn với người nước ngoài. Nơi cư trú được hiểu là nơi bạn đang thường trú hoặc tạm trú. Bạn có thể ghi chú tại nơi bạn đang tạm trú nhưng phải khi đi ghi chú kết hôn bạn phải cung cấp được giấy tờ chứng minh nơi tạm trú.

Tới đây, bạn đã được tư vấn cơ quan có thẩm quyền ghi chú kết hôn. Một trong những nội dung tư vấn thủ tục ghi chú kết hôn.

1.4. Tư vấn thủ tục ghi chú kết hôn

a) Hồ sơ ghi chú kết hôn

Hồ sơ ghi chú kết hôn thì bạn sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Luật Hộ tịch 2014, theo đó bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Tờ khai ghi chú kết hôn theo quy định, mẫu mới nhất (tải tờ khai tại đây);
 • Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn do cơ quan nước ngoài cấp. Nếu nước ngoài không cấp Giấy chứng nhận kết hôn thì cung cấp giấy tờ chứng minh việc kết hôn đã được giải quyết tại nước ngoài;
 • Bản sao giấy tờ cá nhân của bạn và người nước ngoài.

Những giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp cần phải được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự theo đúng quy định của pháp luật quốc gia mà người nước ngoài có quốc tịch và Việt Nam, trừ trường hợp được miễn theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

Bài viết khác:  Thủ tục ghi chú kết hôn với người nước ngoài

Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt, có công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật.

Chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự, mời bạn xem thêm: Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ.

Ngoài các giấy tờ trên, nếu vụ việc của bạn thuộc trường hợp phải xác minh, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ yêu cầu bạn cung cấp các giấy tờ liên quan khác để đối chiếu.

Tờ khai ghi chú kết hôn | Tư vấn thủ tục ghi chú kết hôn
Tờ khai ghi chú kết hôn | Tư vấn thủ tục ghi chú kết hôn

1.4. Thời hạn giải quyết việc ghi chú kết hôn

Thời hạn giải quyết ghi chú kết hôn được quy định tại Khoản 2, Điều 35, Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Chi tiết như sau:


“Điều 35. Trình tự, thủ tục ghi chú kết hôn

2. Thời hạn giải quyết ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

…”


Như vậy, thời hạn giải quyết ghi chú kết hôn là 05 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ. Nếu vụ việc của bạn thuộc trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

Tới đây, bạn đã được tư vấn thủ tục ghi chú kết hôn một cách đầy đủ và chính xác.

2. Kết luận tư vấn thủ tục ghi chú kết hôn

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng tôi đã cùng bạn tìm hiểu một trong những nội dung của kết hôn với người nước ngoài. Đó là, tư vấn thủ tục ghi chú kết hôn.

Theo đánh giá của chúng tôi thì thủ tục ghi chú kêt hôn không phải thủ tục quá khó để thực hiện. Thế nhưng, hầu hết các bạn đều là lần đầu thực hiện nên gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ.

Làm gì để thực hiện ghi chú kết hôn đạt kết quả tốt nhất?

Để ghi chú kết hôn đạt kết quả tốt nhất, các bạn cần làm những việc sau:

 • Tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật về thủ tục ghi chú kết hôn;
 • Tham khảo sự tư vấn thủ tục ghi chú kết hôn của những bạn đã hoàn tất ghi chú kết hôn;
 • Chuẩn bị đúng, đủ giấy tờ và thực hiện quy trình ghi chú kết hôn theo đúng quy định của pháp luật;
 • Sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục ghi chú kết hôn của đơn vị uy tín, nếu bạn không am hiểu.

Trong trường hợp bạn không có nhiều thời gian đi lại, bạn có thể liên hệ Anzlaw để được hỗ trợ ngay từ đầu. Từ đó, sẽ hạn chế những khó khăn mà bạn gặp phải khi thực hiện ghi chú kết hôn.

Rất vui được tư vấn thủ tục ghi chú kết hôn cho bạn!

Xem thêm: Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

14 BÌNH LUẬN

 1. Tôi và chồng đăng ký kết hôn tại Quecbec – Canada
  Nay vo chong về Đà nẵng nơi tôi đăng ký HKTT đe làm thủ tục ghi chú hôn nhân.
  Vợ chồng tôi đều là người việt nam có hộ chiếu việt nam, giấy kết hôn bằng Tiếng Pháp đã dịch thuật chứng thực, sổ HKTT của tôi tại Đà Nẵng.
  vậy chúng tôi thực hiện việc “ghi chú hôn nhân” này tại cơ quan tư pháp cấp Quận hay cơ quan So Tư pháp Thành Phố.
  Nhờ Anzlaw tư vấn giúp tôi.
  Xin chân thành cảm ơn.

 2. Mình đã đăng ký kết hôn với ck mình là người hàn quốc tại việt nam. mình muốn hỏi thủ tục giấy tờ để ghi chú kết hôn bên hàn quốc tại đại sứ quán hàn quốc ở việt nam. mình và ck mình cần chuẩn bị giấy tờ gì ạ? mong được tư vấn.
  xin chân thành cảm ơn.

  • Chào bạn Hoàng Thị Thúy,
   Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới ANZLAW. Câu hỏi của bạn về thủ tục ghi chú kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc được giải đáp như sau:
   Bạn cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:
   – Giấy đăng ký kết hôn
   – CMND và hộ khẩu
   – Giấy khai sinh
   – Phiếu lý lịch tư pháp
   Các giấy tờ trên cần được dịch thuật tiếng HÀn và hợp pháp hóa trước khi sử dụng tại cơ quan của HÀn Quốc để làm thủ tục ghi chú kết hôn bạn nhé. Chúc hai bạn sớm hoàn thành thủ tục ghi chú kết hôn.

  • Anzlaw xin chào và cảm ơn bạn đã lựa chọn Anzlaw làm đơn vị giải đáp vấn đề pháp lý mà bạn đang vướng mắc.
   Câu hỏi của bạn, luật sư của Anzlaw xin trả lời như sau:
   Để có thể ghi chú kết hôn tại Sứ quán Philippin sau khi đã kết hôn tại Việt Nam thì các bạn thực hiện theo trình tự dưới đây.
   1. Giấy tờ cần chuẩn bị
   a. Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn, giấy khai sinh của người Việt đã được dịch thuật ra tiếng philippin và chứng nhận lãnh sự theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam
   b. CMT và Hộ chiếu của cả hai bạn
   2. Trình tự thực hiện
   Sau khi có đầy đủ những giấy tờ trên, hai bạn có mặt tại Sứ quán Philippin để ghi chú kết hôn.
   Lưu ý, thủ tục này bắt buộc phải có mặt người Philippin
   Cuối cùng, Anzlaw xin cảm ơn bạn một lần nữa và kính chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!