Xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

4
1497
 1. Phiếu lý lịch tư pháp là gì?

Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Có hai loại phiếu lý lịch tư pháp. Mục đích sử dụng và nội dung của hai loại phiếu lý lịch tư pháp này hoàn toàn khác nhau.

 • Phiếu lý lịch tư pháp số 2: được cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ cho công tác điều tra; được cấp cho cá nhân để người đó nắm được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.
 • Phiếu lý lịch tư pháp số 1: được cấp cho tổ chức, cá nhân với các mục đích còn lại.
 1. Những cá nhân có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp
Phiếu lý lịch tư pháp
Phiếu lý lịch tư pháp

Những cá nhân sau có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp:

 • Công dân Việt Nam đang cư trú ở Việt Nam;
 • Công dân Việt Nam đang cư trú tại nước ngoài;
 • Người nước ngoài đã cư trú hoặc đang cư trú ở Việt Nam.
 1. Cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp

Có hai cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, đó là: Sở Tư pháp và Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Sở Tư pháp có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp là:

 • Công dân Việt Nam đang thường trú, tạm trú trong nước;
 • Công dân Việt Nam đang cư trú tại nước ngoài;
 • Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp là:

 • Công dân Việt Nam không xác định được nơi cư trú tại Việt Nam;
 • Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.
 1. Thành phần hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp
Tờ khai xin cấp phiếu lý lịch tư pháp
Tờ khai xin cấp phiếu lý lịch tư pháp
 • Tờ khai xin cấp phiếu lý lịch tư pháp
 • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp; Bản sao sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Trường hợp nộp bản chụp thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật).
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền). Văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực.

Chú ý: Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.
 • Ngoài ra, người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm lệ phí phải xuất trình các giấy tờ để chứng minh.
 1. Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp

Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được yêu cầu hợp lệ.

Đối với các trường hợp cần xác minh thì thời hạn không quá 15 ngày.

 1. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp của ANZLAW
 • Tư vấn cụ thể đối với từng trường hợp xin cấp phiếu lý lịch tư pháp;
 • Soạn hồ sơ, nộp hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp theo ủy quyền;
 • Nhận kết quả và hoàn trả theo đúng thời gian đã thỏa thuận.
Xin cấp phiếu lý lịch tư pháp
2.5 (50%) 2 votes

4 Nhiều bình luận

ĐĂNG BÌNH LUẬN