Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi thường trú nhiều nơi

0
170

Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi thường trú nhiều nơi được pháp luật quy định như thế nào?

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là một trong những loại giấy tờ mà người dân sẽ phải cung cấp khi thực hiện một số thủ tục hành chính hoặc để giao dịch dân sự như: Để làm thủ tục đăng ký kết hôn, để mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất…

Với trường hợp các bạn chỉ thường trú tại một địa điểm duy nhất thì việc xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khá đơn giản. Bởi lẽ, thông tin về tình trạng hôn nhân của các bạn được lưu trữ đầy đủ, chính xác trong sổ hộ tịch tại địa phương. Cơ quan đăng ký hộ tịch không mất nhiều thời gian để kiểm tra.

Tuy nhiên, với những trường hợp đã thường trú tại nhiều địa phương thì việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lại trở lên khó khăn. Bởi lẽ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không nắm được tình trạng hôn nhân của người yêu cầu trong thời gian thường trú tại địa phương trước đó. Do đó, không đủ cơ sở để xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân.

Vậy pháp luật quy định như thế nào về vấn đề Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi thường trú nhiều nơi.

1. Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi thường trú nhiều nơi

1.1. Quy định của pháp luật

Xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong trường hợp thường trú tại nhiều nơi được quy định tại Khoản 4 và 5 Điều 22, Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 2014 như sau:


Điều 22. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

4. Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương.

5. Ngay trong ngày nhận được văn bản trả lời, nếu thấy đủ cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cu theo quy định tại Khoản 3 Điều này.


Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi thường trú nhiều nơi
Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi thường trú nhiều nơi

Lý giải

Như vậy, đối với trường hợp người đã thường trú tại nhiều nơi khác nhau thì người đó có tránh nhiệm chứng minh tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp không tự chứng minh được thì UBND cấp xã nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có trách nhiệm gửi văn bản tới UBND cấp xã nơi người đó thường trú trước đây để xác minh.

Thông thường, để chứng minh tình trạng hôn nhân của mình, người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải quay trở về nơi thường trú trước đó và tới UBND xã để xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian thường trú tại xã đó.

Với trường hợp đã qua nhiều nơi thường trú hoặc nơi thường trú trước đây và hiện tại cách xa nhau thì việc quay trở về nơi thường trú trước đây xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là điều không hề đơn giản.

Do đó, trong trường hợp này người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có thể đề nghị UBND cấp xã nơi mình đề nghị hỗ trợ gửi văn bản đề nghị xác minh với lý do không tự mình chứng minh được tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú trước đây.

1.2. Trường hợp không nhận được kết quả xác minh

Theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương.

Tuy nhiên, trong thực tế có thể có trường hợp không nhận được kết quả xác minh.

Vậy trong trường hợp này cần làm gì?

Điều 4, Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định về trường hợp không nhận được kết quả xác minh như sau:


Điều 4. Giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch khi không nhận được kết quả xác minh

Trường hợp việc đăng ký hộ tịch cần xác minh theo quy định tại khoản 4 Điều 22, khoản 2 Điều 26, khoản 2 Điều 27 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và khoản 4 Điều 9, khoản 1 Điều 12 Thông tư này, sau thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu xác minh mà không nhận được văn bản trả lời, thì cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp tục giải quyết hồ sơ theo quy định. Đối với trường hợp xác minh về tình trạng hôn nhân thì cho phép người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.


Như vậy, sau 20 ngày để từ ngày gửi văn bản đề nghị xác minh mà không nhận được kết quả xác minh thì người có đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được làm văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân và được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

2. Kết luận xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi thường trú nhiều nơi

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi thường trú nhiều nơi.

Xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong trường hợp này cũng là một trong những trường hợp được đánh giá là tương đối phức tạp, khiến các bạn gặp nhiều khó khăn khi đề nghị. Nếu rơi vào trường hợp này, các bạn có thể ủy quyền cho đơn vị uy tín để được hỗ trợ.

Tin rằng, với bề dầy kinh nghiệm của mình, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn đạt kết quả tốt nhất.

Rất mong được đồng hành và hỗ trợ bạn!

Xem thêm: Thủ tục kết hôn với người nước ngoài