Chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

0
526

Chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là giấy tờ không thể thiếu để xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Trong nhiều nghiên cứu về năng suất lao động thì người Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong những lao động có tay nghề không cao, chủ yếu tham gia vào chuỗi gia công hàng hóa với trình độ lao động thấp.

Chính điều này đã gây ra không ít khó khăn cho những doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Việt Nam mong muốn tìm kiếm những lao động có tay nghề chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất, cung ứng dịch vụ.

Vì không thể tìm kiếm được lao động Việt Nam đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, các doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ có xu hướng tìm kiếm, tuyển dụng người lao động nước ngoài. Lúc này, doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài sẽ cần tiến hành xin cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Trước khi tính tới việc xin cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động sẽ cần được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Vậy giấy tờ này là gì và cần làm gì để có được giấy tờ này?

1. Chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

1.1. Giải thích thuật ngữ

Mỗi một quốc gia sẽ có những chính sách để bảo hộ lao động trong nước, tạo công ăn việc làm cho công dân của quốc gia đó. Chính vì thế, các quốc gia thường khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư và sử dụng người lao động là công dân của quốc gia đó.

Chính sách của Việt Nam cũng không nằm ngoài nguyên tắc nêu trên khi khuyến khích các tổ chức kinh tế sử dụng người lao động Việt Nam. Chỉ khi tìm kiếm, tuyển dụng người lao động Việt Nam nhưng không tìm kiếm được nhân sự đáp ứng nhu cầu vị trí việc làm thì tổ chức kinh tế mới được phép tuyển dụng lao động người nước ngoài. Khi đó, doanh nghiệp sẽ xác định nhu cầu tuyển dụng người lao động nước ngoài và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng người lao động nước ngoài.

Dựa trên báo cáo của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và quyết định có hay không cho phép sử dụng người lao động nước ngoài.

Như vậy, có thể hiểu chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp cho phép người sử dụng lao động được phép tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài.

1.2. Thủ tục xin cấp chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Thủ tục này được quy định tại Điều 4, Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/12/2020. Theo đó, thủ tục này sẽ gồm các bước sau:

  • Bước 1: Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Trong quá trình sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ, nếu người sử dụng lao động phát sinh vị trí công việc mà đã tuyển dụng lao động người Việt Nam nhưng không đáp ứng được nhu cầu và có mong muốn tuyển dụng lao động người nước ngoài thì người sử dụng lao động sẽ làm báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền để đề nghị được sử dụng người lao động nước ngoài.

Chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài | Ảnh minh họa
Chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài | Ảnh minh họa

  • Bước 2: Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Khi đã xác định được vị trí công việc cần sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng sẽ có báo cáo theo mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152 nêu trên và gửi cho cơ quan có thẩm quyền quản lý lao động nước ngoài.

Cơ quan này là cơ quan nào?

Đó là Sở Lao động thương binh và xã hội hoặc Cục Việc làm – Bộ Lao động thương binh và xã hội. Tùy thuộc vào đối tượng người sửu dụng lao động mà lựa chọn cơ quan nộp hồ sơ cho phù hợp. Nếu là doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thì nộp hồ sơ tại Sở Lao động thương binh và xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

  • Bước 3: Nhận kết quả

Tới lịch trả kết quả, người sử dụng lao động sẽ tới nhận chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

1.3. Lưu ý

  • Thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Nếu đã từng được cấp chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài và nay có nhu cầu ở vị trí công việc khác hoặc có thay đổi so với nhu cầu đã được chấp thuận thì người sử dụng lao động làm thủ tục thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài mà không làm thủ tục xin cấp chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

  • Không phải lúc nào cũng được cấp chấp thuận

Việc có được cấp chấp thuận hay không sẽ phụ thuộc vào việc xem xét đánh giá của cơ quan có thẩm quyển dựa trên nhiều yếu tố. Có thể kể tới một số yếu tố như: Thực trạng trình độ lao động trong nước đối với vị trí công việc mà người sử dụng có nhu cầu; quy mô doanh nghiệp; vị trí công việc có nhu cầu, ngành nghề mà doanh nghiệp đang kinh doanh…

2. Kết luận

Như vậy, chúng ta đã cùng tìm hiểu những nội dung cơ bản nhất về chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Đây là giấy tờ tiên quyết để người sử dụng lao động có thể tuyển dụng, xin giấy phép lao động cho người nước ngoài và ký kết hợp động lao động với người nước ngoài.

Tuy nhiên, không phải người sử dụng lao động nào có nhu cầu đều sẽ được chấp thuận. Điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng chủ yếu phụ thuộc vào quy mô, ngành nghề kinh doanh chính, vị trị có nhu cầu và thực trạng trình độ lao động của Việt Nam.

Rất mong được đồng hành cùng bạn!

Xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài