31 C
Hanoi
Thứ Sáu - 3 Tháng Bảy , 2020
Giấy phép lao động

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài năm 2017

Người nước ngoài đã làm việc tại Việt Nam và xin cấp giấy phép lao động nhưng giấy phép lao động bị mất, bị...

PHỔ BIẾN NHẤT

MỚI NHẤT

Call Now Button