Mẫu đơn xin ly hôn mới nhất

0
2357

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

————***————-

 

ĐƠN XIN LY HÔN

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân ………………………………………

Tên tôi là:……………………………Sinh năm:……………….SĐT:…………

HKTT:……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

Hiện trú tại:………………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này xin ly hôn với:

Anh (chị):……………………………Sinh năm:………………..SĐT:………..

HKTT…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

Hiện trú tại:………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp……………………………………………………………………………. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn ngày….. tháng…… năm…..tại UBNDxã(phường……………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………………………

Sau khi kết hôn, chúng tôi chung sống hạnh phúc đến………….

thì phát sinh mâu thuẫn.( Yêu cầu trình bày cụ thể nguyên nhân, diễn biên mâu thuẫn? Vợ chồng đã ly thân hay chưa? Ly thân từ thời gian nào? Mâu thuân đã trầm trọng kéo dài chưa?)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nay tôi tự nguyện làm đơn này xin được lý hôn với anh:………

1.Về con: Chúng tôi có các con chung là:(Ghi rõ họ tên và ngày/tháng/năm sinh)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

Khi ly hôn, nguyện vọng của tôi về con là:

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

Nguyện vọng của tôi về việc đóng góp phí tổn là:…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….

  1. Về tài sản chung vợ chồng gồm:

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..Nguyện vọng của tôi có ( không ) yêu cầu toàn án giải quyết về tài sản chung:

  1. Về công nợ chung vợ chồng gồm: ( Có nợ ai hay không?)

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

Xin trân trọng cảm ơn!

………,ngày…………tháng……..năm………………

                                                           NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây