Quá hạn visa bị phạt bao nhiêu tiền?

0
880

Quá hạn visa bị phạt bao nhiêu tiền là vấn đề mà các bạn là người nước ngoài cần quan tâm, tìm hiểu.

Chắc hẳn nhiều bạn đã biết, để nhập cảnh vào Việt Nam thì người nước ngoài cần có visa /thị thực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Visa/thị thực sẽ cho phép người mang visa/thị thực có thể nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam trong thời hạn được ghi trên visa/thị thực, trừ các trường hợp được miễn thị thực do phía Việt Nam đơn phương hoặc theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Tới hạn của visa, nước ngoài ngoài cần phải xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp người nước ngoài có nhu cầu ở lại Việt Nam thì cần phải gia hạn visa nhưng phải có lý do phù hợp. Tuy nhiên, tùy từng loại visa và từng trường hợp mà Cơ quan có thẩm quyền có thể chấp thuận hoặc không.

Thế nhưng, cũng có không ít người nước ngoài do không am hiểu hoặc vì lý do nhất định mà quá hạn visa nhưng vẫn không xuất cảnh mà tiếp tục ở lại Việt Nam.

Trong trường hợp như vậy, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sẽ lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú tại Việt Nam quá thời hạn cho phép.

Vậy mức phạt vi phạm hành chính trong trường hợp quá hạn visa là bao nhiêu tiền?

1. Quá hạn visa bị phạt bao nhiêu tiền?

Theo quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2021 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2022 thì mức phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp quá hạn visa sẽ tương ứng với số ngày quá hạn. Cụ thể:

a) Quá hạn visa dưới 16 ngày thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 18, Nghị định 144 nêu trên thì mức phạt trong trường hợp này là 500.000 tới 2.000.000 Việt Nam đồng. Nếu không có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng thì mức phạt sẽ được áp dụng ở mức trung bình, tức là 1.250.000 Việt Nam đồng. Chi tiết như sau:


“Điều 18. Vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

đ) Người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú, không cấp đổi thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn dưới 16 ngày mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.”


b) Trường hợp quá hạn visa từ 16 tới dưới 30 ngày

Theo quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 18, Nghị định 144 nêu trên thì trường hợp này mức phạt từ 3.000.000 tới 5.000.000 Việt Nam đồng. Nếu không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ thì mức phạt sẽ được áp dụng ở mức trung bình là 4.000.000 Việt Nam đồng. Chi tiết như sau:


“Điều 18. Vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

e) Người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú, không cấp đổi thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 16 ngày đến dưới 30 ngày mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Quá hạn visa bị phạt bao nhiêu tiền? | Ảnh minh họa
Quá hạn visa bị phạt bao nhiêu tiền? | Ảnh minh họa

c) Trường hợp quá hạn visa từ 30 tới dưới 60 ngày

Theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 18, Nghị định 144 nêu trên thì mức phạt trong trường hợp này từ 5.000.000 tới 10.000.000 Việt Nam đồng. Nếu không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ thì mức phạt được áp dụng là mức trung bình, tức 7.500.000 Việt Nam đồng. Chi tiết như sau:


“Điều 18. Vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại

…4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

b) Người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú, không cấp đổi thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 30 ngày đến dưới 60 ngày mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.


d) Trường hợp quá hạn từ 60 tới dưới 90 ngày

Theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 18, Nghị định 144 nêu trên thì mức phạt trong trường hợp này từ 10.000.000 tới 15.000.000 Việt Nam đồng. Nếu không có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng thì mức phạt được áp dụng là mức chung, tức 12.500.000 Việt Nam đồng. Chi tiết như sau:


“Điều 18. Vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

b) Người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú, không cấp đổi thẻ thường trú quá thời hạn từ 60 ngày đến dưới 90 ngày mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép;


e) Trường hợp quá hạn trên 90 ngày

Theo quy định tại điểm d, khoản 6, Nghị định 144 nêu trên thì đối với hành vi này mức phạt sẽ từ 15.000.000 tới 20.000.000 Việt Nam đồng. Nếu không có tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng thì mức phạt được áp dụng ở mức chung, tức 17.500.000 Việt Nam đồng. Chi tiết như sau:


“Điều 18. Vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại

  1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

d) Người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú, không cấp đổi thẻ thường trú quá thời hạn từ 90 ngày trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép;


2. Kết luận quá hạn visa bị phạt bao nhiêu tiền

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật thì chúng tôi đã giải đáp xong câu hỏi quá hạn visa bị phạt bao nhiêu tiền.

so với Nghị định bị thay thế là Nghị định 167/2013/NĐ-CP do Chỉnh phủ ban hành ngày 12/11/2013 thì mức phạt đối với hành vi quá hạn visa của người nước ngoài đã tăng cao.

Vì vậy, người nước ngoài cần phải lưu ý khi nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam để tránh bị phạt vi phạm hành chính. Trường hợp tới hạn visa mong muốn được ở lại Việt Nam thì cần liên hệ với Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để được giải đáp hoặc liên hệ với đơn vị tư vấn pháp luật để được hỗ trợ.

Rất mong được đồng hành và hỗ trợ!

Xem thêm: Thủ tục xin miễn thị thực

Thẻ tạm trú dành cho người nước ngoài ở Việt Nam