Xin cấp thẻ tạm trú cần chuẩn bị giấy tờ gì?

0
464

Xin cấp thẻ tạm trú cần chuẩn bị giấy tờ gì và có những vấn đề gì cần lưu ý hay không?

Thẻ tạm trú là một trong những giấy tờ do cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam cấp cho người nước ngoài, cho phép người nước ngoài cư trú tại Việt Nam trong thời hạn của Thẻ tạm trú.

Thẻ tạm trú có nhiều loại và tương ứng với mỗi loại thì thời hạn cũng khác nhau. Thẻ tạm trú dành cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sẽ có ký hiệu LĐ và có thời hạn 02 năm, kể từ ngày cấp và ít hơn thời hạn của hộ chiếu 30 ngày. Thẻ tạm trú dành cho người nước ngoài là vợ/chồng, cha/mẹ, con của công dân Việt Nam thì sẽ có ký hiệu là TT và có thời hạn 03 năm, kể từ ngày cấp hoặc ít hơn thời hạn của hộ chiếu 30 ngày nếu thời hạn của hộ chiếu dưới 03 năm.

Riêng công dân Trung Quốc có hộ chiếu đường lưỡi bò thì không được cấp Thẻ tạm trú.

Vậy câu hỏi đặt ra là xin cấp thẻ tạm trú cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

1. Giải đáp xin cấp thẻ tạm trú cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Để giải đáp cho câu hỏi xin cấp thẻ tạm trú cần chuẩn bị giấy tờ gì, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung sau:

 • Giải thíchTthẻ tạm trú là gì?
 • Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú;
 • Xin cấp thẻ tạm trú cần chuẩn bị giấy tờ gì, trong mỗi trường hợp;
 • Làm gì để xin cấp thẻ tạm trú cần chuẩn bị giấy tờ gì, đạt kết quả tốt nhất.

Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết từng nội dung.

1.1. Giải thích Thẻ tạm trú là gì?

Khoản 13, Điều 3, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 được sửa đổi năm 2014 quy định như sau:


“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.

…”


Như vậy, thẻ tạm trú được hiểu là:

– Giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp;

– Đối tượng được cấp Thẻ tạm trú phải là người nước ngoài;

– Cho phép người nước ngoài được cấp Thẻ tạm trú cư trú tại Việt Nam trong thời hạn của Thẻ tạm trú và Thẻ tạm trú thay thế cho thị thực (visa).

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thẻ tạm trú là gì để giải đáp cho câu hỏi xin cấp thẻ tạm trú cần chuẩn bị giấy tờ gì.

Bài viết khác:  Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

1.2. Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú

Điều 36, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, được sửa đổi năm 2019 quy định về các trường hợp được cấp thẻ tạm trú như sau:


“Điều 36. Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú

1. Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú bao gồm:

a) Người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ;

b) Người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực có ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2, TT.

2. Ký hiệu thẻ tạm trú được quy định như sau:

a) Thẻ tạm trú quy định tại điểm a khoản 1 Điều này ký hiệu NG3;

b) Thẻ tạm trú quy định tại điểm b khoản 1 Điều này có ký hiệu tương tự ký hiệu thị thực.”.


Như vậy, có nhiều đối tượng người nước ngoài được cấp Thẻ tạm trú. Có thể phân loại các trường hợp được cấp Thẻ trạm trú như sau:

– Người nước ngoài được cấp Thẻ tạm trú với lý do công vụ;

– Người nước ngoài được cấp Thẻ tạm trú để học tập, làm việc, đầu tư tại Việt Nam;

– Người nước ngoài được cấp Thẻ tạm trú là thân nhân của công dân Việt Nam.

Như vậy, các bạn đã được biết về các trường hợp được cấp thẻ tạm trú, để giải đáp cho câu hỏi xin cấp thẻ tạm trú cần chuẩn bị giấy tờ gì.

1.3. Giải đáp xin cấp thẻ tạm trú cần chuẩn bị giấy tờ gì?

1.3.1. Quy định của pháp luật về xin cấp thẻ tạm trú cần chuẩn bị giấy tờ gì

Điều 37, Luật Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, được hướng dẫn bởi Điều 4 Thông tư 31/2015/TT-BCA quy định về giấy tờ xin cấp thẻ tạm trú như sau:


“Điều 37. Thủ tục cấp thẻ tạm trú

1. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú bao gồm:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh;

b) Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh;

c) Hộ chiếu;

d) Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp quy định tại Điều 36 của Luật này.

2. Giải quyết cấp thẻ tạm trú như sau:

a) Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền của nước ngoài tại Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3 tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao;

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật này tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân mời, bảo lãnh cư trú;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét cấp thẻ tạm trú.

Điều 4. Thủ tục, thẩm quyền giải quyết đề nghị cấp thẻ tạm trú

1. Người nước ngoài thuộc diện được cấp thẻ tạm trú theo quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân đã mời, bảo lãnh trực tiếp làm thủ tục tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân mời, bảo lãnh cư trú.

2. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật. Văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú nêu tại điểm a khoản 1 Điều 37 của Luật theo mẫu do Bộ Công an ban hành tại Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam gồm:

a) Mẫu NA6 và NA8 sử dụng cho cơ quan, tổ chức;

b) Mẫu NA7 và NA8 sử dụng cho cá nhân.

3. Giải quyết cấp thẻ tạm trú

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét cấp thẻ tạm trú.

4. Thời hạn của thẻ tạm trú được cấp phù hợp với mục đích nhập cảnh và đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thẻ tạm trú có thời hạn từ 01 năm đến 05 năm nhưng ngắn hơn thời hạn của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.”


Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu quy định của pháp luật về xin cấp thẻ tạm trú cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Bài viết khác:  Dịch vụ xin miễn thị thực

1.3.2. Kinh nghiệm thực tiễn xin cấp thẻ tạm trú cần chuẩn bị giấy tờ gì?

a) Trường hợp do cá nhân bảo lãnh

Đây là trường hợp công dân Việt Nam là vợ/chồng, cha/mẹ, con (đã thành niên) đứng ra bảo lãnh người nước ngoài.

Giấy tờ cần chuẩn bị sẽ gồm có:

 • CCCD hoặc hộ chiếu của người bảo lãnh;
 • Đơn xin bảo lãnh (mẫu Na7, ban hành kèm theo Thông tư s22/2023/TT-BCA);
 • Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú mẫu Na8 thông tư nêu trên;
 • Ảnh 2×3 nền trắng của người đề nghị cấp thẻ;
 • Hộ chiếu của người nước ngoài đề nghị cấp thẻ;
 • Giấy tờ đăng ký tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
 • Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người bảo lãnh và người nước ngoài.

b) Trường hợp cơ quan, tổ chức bảo lãnh

Đây là trường hợp các cơ quan, tổ chức hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo lãnh cho người nước ngoài vào Việt Nam để cư trú và làm việc.

Giấy tờ cần chuẩn bị trong trường hợp này gồm có:

 • Giấy phép thành lập cơ quan, tổ chức;
 • Đơn đề nghị bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (mẫu Na6, ban hành kèm Thông tư 22/2023/TT-BCA) có xác nhận của cơ quan,tổ chức bảo lãnh;
 • Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có chữ ký của người nước ngoài (mẫu Na8);
 • Giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú của người nước ngoài;
 • Ảnh 2×3 nền trắng của người đề nghị cấp thẻ;
 • Hộ chiếu của người nước ngoài đề nghị cấp thẻ;
 • Giấy tờ chứng minh người nước ngoài được phép làm việc tại Việt Nam như: Giấy phép lao động, giấy xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.
Bài viết khác:  Miễn thị thực làm tại đâu?

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu kinh nghiệm về xin cấp thẻ tạm trú cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Xin cấp thẻ tạm trú cần chuẩn bị giấy tờ gì? | Ảnh minh họa
Xin cấp thẻ tạm trú cần chuẩn bị giấy tờ gì? | Ảnh minh họa

2. Kết luận xin cấp thẻ tạm trú cần chuẩn bị giấy tờ gì

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng tôi cùng bạn tìm hiểu và giải đáp cho câu hỏi xin cấp thẻ tạm trú cần chuẩn bị giấy tờ gì.

Chuẩn bị giấy tờ xin cấp thẻ tạm trú là một trong những bước cực kỳ quan trọng để có thể nhận được thẻ tạm trú cho người nước ngoài như mong muốn.

Làm gì để chuẩn bị giấy tờ xin cấp thẻ tạm trú đạt kết quả tốt nhất?

Để chuẩn bị giấy tờ xin cấp thẻ tạm trú đạt kết quả tốt nhất, các bạn cần làm tốt những công việc sau:

– Tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật Việt Nam về giấy tờ cần chuẩn bị khi đề nghị cấp thẻ tạm trú;

– Chuẩn bị đúng, đủ giấy tờ cần thiết;

– Ngoài việc tự chuẩn bị các giấy tờ này thì các bạn cũng có thể tìm tới đơn vị uy tín để sử dụng dịch vụ, nếu như bạn không am hiểu và không có nhiều thời gian đi lại.

Rất mong được đồng hành và giải đáp cho bạn câu hỏi xin cấp thẻ tạm trú cần chuẩn bị giấy tờ gì, cũng như hỗ trợ bạn thực hiện thủ tục xin cấp thẻ tạm trú đạt kết quả tốt nhất.

Vui lòng xem thêm: Thủ tục đề nghị cấp miễn thị thực

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài mới nhất