Kết hôn với người Đài Loan cần chuẩn bị giấy tờ gì?

0
1037

Kết hôn với người Đài Loan cần chuẩn bị giấy tờ gì là câu hỏi mà hầu hết cặp đôi người Đài và người Việt sẽ tìm hiểu.

Từ rất nhiều năm về trước thì Đài Loan đã là vùng lãnh thổ có rất nhiều công dân kết hôn với người Việt, thậm chí những thế hệ đầu tiên kết hôn với người Đài có lẽ đã lên chức ông hoặc chức bà.

Thủ tục kết hôn với người Đài Loan giai đoạn trước khi Luật Hộ tịch 2014 có hiệu lực khá phức tạp khi mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc đăng ký kết hôn là Sở Tư pháp cấp tỉnh nơi công dân Việt Nam cư trú, đồng thời phỏng vấn kết hôn là một khâu bắt buộc trong quy trình đăng ký kết hôn.

Sau khi Luật Hộ tịch 2014 có hiệu lực thì thủ tục kết hôn với người Đài Loan đã đơn giản hơn rất nhiều khi mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc đăng ký kết hôn với người nước ngoài, trong đó có kết hôn với người Đài Loan đã chuyển từ Sở Tư pháp xuống UBND cấp huyện. Đồng thời giấy tờ cần chuẩn bị không nhiều, quy trình đăng ký kết hôn cũng được giản lược.

Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn mà chủ yếu do cặp đôi đã chuẩn bị thiếu sót hồ sơ đăng ký kết hôn.

Vậy theo quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì kết hôn với người Đài Loan cần chuẩn bị những giấy tờ gi?

1. Giải đáp kết hôn với người Đài Loan cần chuẩn bị giấy tờ gì

Trong rất nhiều bài viết trước đây về kết hôn với người Đài Loan thì chúng tôi đã chỉ ra rằng cặp đôi chỉ có thể đăng ký kết hôn duy nhất tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tại Việt Nam, trừ trường hợp người Việt được Cục di dân Đài Loan cấp thẻ cư trú vĩnh viễn. Vì vậy, cho dù người Việt có đang lao động, học tập hoặc làm việc tại Đài Loan thì cũng sẽ phải về Việt Nam để thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND cấp huyện, nơi thường trú tại Việt Nam.

Đây là điều rất đặc trưng khi kết hôn với người Đài Loan, trong khi nếu như kết hôn với hầu hết công dân các quốc gia khác thì cặp đôi còn có thể đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà người nước ngoài có quốc tịch.

Tuy nhiên, đặc thù của nền hành chính công của Việt Nam còn còn nhiều vấn đề bàn cãi mà chủ yếu là sự bất cập, phức tạp cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính nên việc thực hiện đăng ký kết hôn với người Đài Loan tại Việt Nam cũng có những khó khăn và trở ngại nhất định. Trong đó, việc chuẩn bị giấy tờ đăng ký kết hôn với người Đài Loan là cực kỳ quan trọng, cần thiết.

Vậy theo quy định của pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm thực tiễn thì khi kết hôn với người Đài Loan cặp đôi phải chuẩn bị những giấy tờ gì?

Để hiểu rõ và hiểu đúng kết hôn với người Đài Loan cần chuẩn bị giấy tờ gì, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung sau:

 • Quy định của pháp luật về kết hôn với người Đài Loan cần chuẩn bị giấy tờ gì?;
 • Thực tiễn kết hôn với người Đài Loan cần chuẩn bị giấy tờ gì?.

Từ kết quả tìm hiểu những nội dung nêu trên, chúng ta sẽ có kết luận về kết hôn với người Đài Loan cần chuẩn bị giấy tờ gì.

1.1. Quy định của pháp luật về kết hôn với người Đài Loan cần chuẩn bị giấy tờ gì

Kết hôn với người Đài Loan cần chuẩn bị giấy tờ gì được quy định tại Điều 10, Khoản 1, Điều 38, Luật Hộ tịch 2014, được hướng dẫn bởi Khoản 3, Điều 2, Điều 30, Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hộ tịch 2014. Chi tiết như sau:


Điều 10. Hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ của nước ngoài

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

Điều 2. Quy định về xuất trình, nộp giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch

3. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 30. Hồ sơ đăng ký kết hôn

1. Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

a) Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;

b) Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.

2. Trường hợp người nước ngoài không có hộ chiếu để xuất trình theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thì có thể xuất trình giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú.

3. Ngoài giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 của Nghị định này; nếu là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.”


Kết hôn với người Đài Loan cần chuẩn bị giấy tờ gì? | Ảnh minh họa
Kết hôn với người Đài Loan cần chuẩn bị giấy tờ gì? | Ảnh minh họa

Tới đây, bạn đã biết quy định của pháp luật về kết hôn với người Đài Loan cần chuẩn bị giấy tờ gì.

1.2. Thực tiễn kết hôn với người Đài Loan cần chuẩn bị giấy tờ gì

Quy định nêu trên là quy định chung, áp dụng cho người nước ngoài. Thế nhưng, trong thực tiễn pháp luật của Đài Loan cũng có những quy định đặc thù liên quan tới việc cấp giấy tờ cho công dân Đài Loan kết hôn tại Việt Nam.

Vì vậy, kinh nghiệm thực tiễn thì kết hôn với người Đài Loan cần chuẩn bị giấy tờ gì sẽ gồm những giấy tờ sau:

 • Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu mới nhất

Tờ khai này là tờ khai đăng ký kết hôn được ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP.

Các bạn có thể tải tờ khai đăng ký kết hôn mới nhất tại đây.

 • Giấy tờ tùy thân

Đây là giấy tờ mà cả người Việt và người Đài đều sẽ phải chuẩn bị. Giấy tờ này không những sử dụng để xuất trình khi đăng ký kết hôn mà cũng sẽ sử dụng trong suốt quá trình cặp đôi chuẩn bị các giấy tờ có liên quan khác.

Giấy tờ tùy thân của người Việt là chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Còn với người Đài thì cũng tương tự như người Việt cũng sẽ chuẩn bị chứng minh nhân dân của Đài Loan, hộ chiếu do cơ quan của Đài Loan cấp.

 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú

Đây là giấy tờ để cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác định thẩm quyền đăng ký kết hôn. Nếu bạn đăng ký kết hôn tại nơi đang thường trú hoặc tạm trú thì cung cấp thêm Giấy xác nhận cư trú của công an.

Người Đài cũng sẽ phải cung cấp địa chỉ nơi họ đang cư trú tại Đài Loan để điền vào tờ khai đăng ký kết hôn và cũng sẽ là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kết hôn. Trong Giấy chứng nhận kết hôn sẽ ghi rõ thông tin về nơi cư trú của người Đài và đây sẽ là thông tin quan trọng để cơ quan có thẩm quyền có thể tống đạt giấy tờ cho người Đài trong trường hợp người Đài sinh sống tại Đài Loan mà không ở Việt Nam.

 • Giấy tờ về tình trạng hôn nhân là độc thân

Đây chắc chắn là giấy tờ quan trọng nhất mà cặp đôi phải chuẩn bị khi mà pháp luật về hộ tịch của Việt Nam đã quy định rất rõ khi đăng ký kết hôn cặp đôi phải nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, trong đó có giấy tờ chứng minh hiện tại cả hai đang độc thân.

Tên gọi giấy tờ này đối với Việt Nam là Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do UBND cấp xã, nơi người Việt đang cư trú cấp. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có nội dung là độc thân và dùng để đăng ký kết hôn với người Đài Loan, tại Việt Nam.

Với Đài Loan thì tên gọi của giấy tờ này là giấy tuyên thệ độc thân và phải được xác nhận của Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc.

Hoàn thiện hồ sơ | Kết hôn với người Đài Loan cần chuẩn bị giấy tờ gì?
Hoàn thiện hồ sơ | Kết hôn với người Đài Loan cần chuẩn bị giấy tờ gì?

 • Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân trước đó đã chấm dứt

Đây là giấy tờ áp dụng trong trường hợp một trong hai bên trong quan hệ nam và nữ đã từng kết hôn.

Thông thường, quan hệ hôn nhân sẽ chấm dứt khi có phán quyết đã có hiệu lực của Tòa án trong trường hợp ly hôn hoặc theo giấy chứng tử nếu vợ/chồng đã chết. Trong quá trình chuẩn bị giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân thì người Việt sẽ phải cung cấp thêm các giấy tờ này nếu đã từng kết hôn để cơ quan có thẩm quyền có căn cứ xác nhận tình trạng hôn nhân cho người Việt.

Đối với người Đài cũng tương tự như vậy khi cũng sẽ phải mang theo giấy tờ này để xin xác nhận tình trạng hôn nhân là đang độc thân.

 • Giấy tờ khám sức khỏe kết hôn với người Đài Loan

Trong thực tiễn thì đây cũng là giấy tờ mà cặp đôi khá thường xuyên gặp vướng mắc khi mà pháp luật quy định về nội dung này chưa chi tiết. Cụ thể, pháp luật chỉ quy định tổ chức khám sức khỏe kết hôn cho cặp đôi nam và nữ là tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài kết luận người được khám không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác dẫn tới mất năng lực hành vi dân sự.

Thực tế, thường cặp đôi không biết phải khám ở bệnh viện cấp nào và khám những nội dung nào thì được chấp nhận. Kinh nghiệm cho thấy, các bạn nên khám tại những bệnh viện hoặc trung tâm có kết luận rõ ràng đủ sức khỏe kết hôn.

Chi tiết về giấy khám sức khỏe kết hôn, các bạn vui lòng xem thêm: Giấy khám sức khỏe kết hôn.

 • Văn bản cho phép kết hôn với người Đài Loan

Văn bản này là văn bản của đơn vị mà người Việt đang công tác cho phép kết hôn với người Đài Loan, nếu người Việt là cán bộ, công chức, viên chức hoặc làm việc trong lực lượng vũ trang.

1.3. Lưu ý kết hôn với người Đài Loan cần chuẩn bị giấy tờ gì

Trên đây là toàn bộ những giấy tờ mà cặp đôi nam và nữ phải chuẩn bị khi kết hôn với người Đài Loan. Ngoài ra, để bảo đảm giấy tờ của cặp đôi có thể sử dụng cho mục đích đăng ký kết hôn thì cần lưu ý thêm các nội dung sau:

 • Chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự

Giấy tờ của người Đài Loan phải được cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan chứng nhận lãnh sự và cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hợp pháp hóa lãnh sự trước khi cặp đôi mang tới cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn của Việt Nam để kết hôn.

 • Giấy tờ độc thân của người Đài Loan phải hợp lệ

Ngoài hợp pháp là cần chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự thì giấy tờ độc thân của người Đài cần đúng với biểu mẫu mà cơ quan có thẩm quyền công bố là giấy tờ dùng cho cặp đôi Việt – Đài kết hôn tại Việt Nam.

 • Dịch thuật, công chứng

Cuối cùng, mọi giấy tờ của người Đài phải dịch thuật, công chứng ra tiếng Việt.

Tới đây, bạn đã biết thực tiễn kết hôn với người Đài Loan cần chuẩn bị giấy tờ gì.

2. Kết luận kết hôn với người Đài Loan cần chuẩn bị giấy tờ gì

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và giải đáp câu hỏi kết hôn với người Đài Loan cần chuẩn bị giấy tờ gì.

Nội dung giải đáp dựa trên kinh nghiệm hơn chục năm làm công tác tư vấn, hỗ trợ kết hôn với người Đài Loan và dựa trên quy định mới nhất của pháp luật về đăng ký kết hôn với người nước ngoài.

Trong thực tiễn, đa số các trường hợp kết hôn với người Đài Loan không nhận được kết quả như mong muốn thì đều có nguyên nhân chủ yếu do sai sót của giấy tờ mà cặp đôi đã chuẩn bị. Thiếu sót trong hồ sơ đăng ký kết hôn chủ yếu do các bạn không biết phải làm gì, đi đâu để chuẩn bị giấy tờ, cũng không như am hiểu để biết những vướng mắc thường gặp. Trong khi đó, đăng ký kết hôn với người Đài Loan lại được đánh giá là một trong những thủ tục hành chính cực kỳ phức tạp.

Lời khuyên của những bạn đi trước là nếu không am hiểu thì nên dùng dịch vụ của đơn vị uy tín.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ để được giải đáp kết hôn với người Đài Loan cần chuẩn bị giấy tờ gì.

Rất mong được đồng hành và phục vụ bạn!

Xem thêm: Thủ tục kết hôn với người Đài Loan