Xác nhận kinh nghiệm làm việc khi xin giấy phép lao động

0
393

Xác nhận kinh nghiệm làm việc khi xin giấy phép lao động là một trong những nội dung mà các bạn nên tìm hiểu.

Trong nhiều bài viết trước đây về Giấy phép lao động cho người nước ngoài, chúng tôi đã chỉ ra rằng để có thể cư trú và làm việc hợp pháp tại Việt Nam thì chắc chắn người nước ngoài sẽ phải có giấy phép lao động, trừ các trường hợp không thuộc diện  cấp Giấy phép lao động hay nôm na là miễn giấy phép lao động.

Theo quy định của pháp luật thì trong thành phần hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài không thể không có giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc.

Vậy giấy tờ này được hiểu như thế nào và có lưu ý gì về giấy tờ này?

1. Xác nhận kinh nghiệm làm việc khi xin giấy phép lao động

1.1. Căn cứ pháp lý

Khoản 3, Điều 3, Nghị định 152/2020/NĐ-CP đang có hiệu lực thi hành có giải thích như sau:


3. Giải thích từ ngữ

Chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;

b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;


Tiếp đó, khoản 4, Điều 8 Nghị định 152 nêu trên có quy định về giấy tờ chứng minh chuyên gia như sau:

Bài viết khác:  Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài năm 2022

Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động

4. Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc được quy định như sau:

a) Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 3 Nghị định này;

b) Giấy tờ chứng minh là chuyên gia, lao động kỹ thuật theo quy định tại khoản 3, 6 Điều 3 Nghị định này, gồm: văn bằng, chứng chỉ, văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật;


Xác nhận kinh nghiệm làm việc khi xin giấy phép lao động
Xác nhận kinh nghiệm làm việc khi xin giấy phép lao động

1.2. Hiểu đúng về xác nhận kinh nghiệm làm việc khi xin giấy phép lao động

Đối chiếu với những quy định nêu trên, có thể thấy xác nhận kinh nghiệm làm việc là giấy tờ bắt buộc phải có trong thành phần hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động. Giấy tờ này phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài cấp;
  • Có nội dung xác định người nước ngoài có ít nhất 03 năm kinh nghiệm nếu có trình độ đào tạo đại học hoặc ít nhất 05 năm kinh nghiệm nếu có chứng chỉ hành nghề.
  • Trình độ đào tạo và chứng chỉ hành nghề phải phù hợp với vị trí công việc mà người nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;
  • Về hình thức, giấy tờ này phải được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.
Bài viết khác:  Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1.3. Hướng dẫn xin Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc

Để có thể có được giấy tờ này, người nước ngoài sẽ thực hiện các công việc sau:

  • Bước 1: Liên hệ với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà trước đây người đó đã có thời gian làm việc ít nhất 03 năm với trình độ đại học và 05 năm với người có chứng chỉ hành nghề để đề nghị xin cấp Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc;
  • Dịch Giấy xác nhận kinh nghiệm nêu trên sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh;
  • Có mặt tại Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài để xin chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ nêu trên.

2. Kết luận

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu những thông tin cơ bản nhất về xác nhận kinh nghiệm làm việc khi xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Với lực lượng lao động đang trong độ tuổi lao động dồi dào như Việt Nam thì xu hướng đối với cơ quan có thẩm quyền là tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động trong nước. Chỉ trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã tuyển dụng lao động trong nước mà không đáp ứng được yêu cầu thì mới được tuyển dụng lao động nước ngoài. Đồng thời, lao động nước ngoài phải là lao động có trình độ cao hay còn gọi là những chuyên gia.

Do đó, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc là văn bản không thể không có trong hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động.

Bài viết khác:  Chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Tuy nhiên, để có được giấy tờ này là điều không hề đơn giản.

Xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài